MLP

Från Wikipedia

MLP är en treställig förkortning med flera olika betydelser: