Mahavatar Babaji

Från Wikipedia
en teckning av Mahavatar Babajii en bok som beskriver ett möte med honom

Mahavatar Babaji var en helig indisk sadhu som flera personer uppges ha mött under tiden 1861 till 1935, men vars faktiska existens är oklar.