Malöga

Från Wikipedia

Malöga industriområde ligger i Trollhättan, 5 kilometer från centrala staden. Namnet används inte i dagligt tal, istället inkluderas området i Stallbacka industriområde.

Området upptas nästan helt av Trollhättans två största industrier Saab och Volvo Aero (f.d. Volvo Flygmotor).

Strax intill ligger Trollhättan-Vänersborgs flygplats, som i dagligt tal kallas Malöga flygplats.

Malöga var fram till 1900-talets början en relativt stor jordbruksby. Under medeltiden utgjorde den en egen kyrksocken, men införlivades snart med Västra Tunhem. 1920 överfördes den till Trollhättan.