Hoppa till innehållet

Mall:Faktamall biografi WD

Från Wikipedia
Redigera Wikidata

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Exempel på hur man kan infoga faktamallen med den visuella redigeraren, och hur man kan förbättra resultatet av den genom att förbättra Wikidataobjektet.
Kopiera eller skriv in texten
{{Faktamall biografi WD}}
så hämtar den här mallen data från Wikipedias systerprojekt Wikidata enligt förutbestämda parametrar.

Notera att mallen i första hand är till för att lägga in i artiklar som saknar faktamallar. Det finns inget uttalat mål att upphöra med lokala mallar. Mallen är allmänt hållen för att kunna användas i många olika artiklar och lokalt ifyllda mallar kan vara bättre anpassade för den specifika artikeln. Mallen kan användas för att ersätta lokala förutsatt att den innebär en tydlig förbättring i innehåll.

Det går även att ändra och lägga till andra uppgifter lokalt. Det görs genom att du lägger till ett värde i något av de förutbestämda raderna. Rader utan information hämtar data från Wikidata.

Även om du inte har för avsikt att definiera lokala parametrar rekommenderas det att man lägger in hela mallen med tomma parametrar som i exemplet nedan. Det underlättar för den som vid ett senare tillfälle vill göra lokala ändringar.

För personer gifta med en kvinna För personer gifta med en man För personer gifta med både män och kvinnor
eller med alternativa könstillhörigheter
{{Faktamall biografi WD
| namn       = 
| bild       = 
| alt       = 
| bildtext     = 
| födelsenamn   = 
| födelsedatum   = 
| födelseort    = 
| dödsdatum    = 
| dödsort     = 
| begravningsplats = 
| medborgarskap  = 
| utbildad vid   = 
| yrke       = 
| ämbete      = 
| arbetsgivare   = 
| noterbara_verk  = 
| parti      = 
| maka       = 
| barn       = 
| föräldrar    = 
| släktingar    = 
| andra_namn    = 
}}
{{Faktamall biografi WD
| namn       = 
| bild       = 
| alt       = 
| bildtext     = 
| födelsenamn   = 
| födelsedatum   = 
| födelseort    = 
| dödsdatum    = 
| dödsort     = 
| begravningsplats = 
| medborgarskap  = 
| utbildad vid   = 
| yrke       = 
| ämbete      = 
| arbetsgivare   = 
| noterbara_verk  = 
| parti      = 
| make       = 
| barn       = 
| föräldrar    = 
| släktingar    = 
| andra_namn    = 
}}
{{Faktamall biografi WD
| namn       = 
| bild       = 
| alt       = 
| bildtext     = 
| födelsenamn   = 
| födelsedatum   = 
| födelseort    = 
| dödsdatum    = 
| dödsort     = 
| begravningsplats = 
| medborgarskap  = 
| utbildad vid   = 
| yrke       = 
| ämbete      = 
| arbetsgivare   = 
| noterbara_verk  = 
| parti      = 
| gift med     = 
| barn       = 
| föräldrar    = 
| släktingar    = 
| andra_namn    = 
}}

Ovanstående version är "komplett" i den meningen att den ska innehålla alla parametrar som kan hämta info från Wikidata och som därför kan behöva skrivas över med lokal data.

Mallen kan ibland visa WD-information på annat språk än svenska. Då behöver svenska varianter av dessa värden fyllas i på Wikidata.

Allmänt[redigera wikitext]

Den här mallen är utformad för att hämta generella biografiska fakta från Wikidata. I denna utformning har vissa uppgifter som man kan vilja ska vara angivet för vissa kategorier valts bort eftersom de kan vara olämpliga att visa i andra artiklar. Om man vill visa dessa uppgifter finns särskilda mallar som är utformade för specifika kategorier, exempelvis konstnärer och författare.

Avsikten är att mallen ska vara en generell mall som kan användas i alla biografier, men i praktiken lämpar den sig sin utformning och vad gäller datakvalitet bättre för personer från och runt modern tid. Fenomen som kan ha format personer från modern tid är upplysningen, industrialisering, rättigheter, professionalisering och internationalisering. Några absoluta gränser kan inte dras, men ju längre bak i tiden desto större är risken att anakronismer uppstår.

Om man lägger in den här faktarutan för att ersätta en tidigare faktaruta bör man i regel låta den information som fanns lokalt ligga kvar. Lokalt angiven information bör bara tas bort om den är felaktig eller riskerar bli inaktuell.

Bilder och bildtexter[redigera wikitext]

Bilder hämtas automatiskt från Wikidata. Om du istället vill använda en annan bild kan du gör det genom att ange parametern |bild=FILNAMN.

Om du vill hindra mallen från att hämta bilder från Wikidata, skriv |bild=noWikidata.

Bildtexter hämtas från Wikidata i följande fall:

 • En svenskspråkig bildtext har angivits på Wikidata genom mediabeskrivning (P2096).
 • Bilden saknar svensk bildtext, men har en datumangivelse på Wikidata genom tidpunkt (P585). I detta fall skapas bildtexten automatiskt.

Om du vill lägga till en lokal bildtext med hjälp av parametern |bildtext= måste du även definiera bildfilen lokalt med parametern |bild=FILNAMN. Lokala bildtexter som saknar en lokalt definierad bild ignoreras av mallen.

Ta bort information/hindra hämtning av information[redigera wikitext]

Om man vill blockera Wikidata för enskilda parametrar kan man i några fall göra det genom att skriva "noWikidata" (exempelvis |utmärkelser=noWikidata). Denna funktion är på provstadiet men kan utökas till andra parametrar om det behövs.

För parametern |barn= kan man alternativt ange |barn=relevanta. Det gör att bara de barn som har egen artikel visas. Det rekommenderas framför noWikidata även om alla barnen för närvarande saknar egen artikel och man vill att de ska synas om de får en artikel i framtiden.

För närvarande fungerar detta för följande parametrar:

 • |bild=
 • |födelsenamn=
 • |födelseort=
 • |dödsdatum=
 • |dödsort=
 • |andra_namn=
 • |medborgarskap=
 • |yrke=
 • |ämbete=
 • |arbetsgivare=
 • |make= (eller |maka= eller |gift med=)
 • |barn= (se även |barn=relevanta ovan)
 • |föräldrar=
 • |släktingar=
 • |noterbara_verk=
 • |parti=
 • |partner=
 • |utmärkelser=
 • |namnteckning=
 • |vapensköld=

Annan override[redigera wikitext]

Genom att lägga till ett Wikidataobjekts Q-nummer går det att styra vilket wikidataobjekt mallen anropar, oberoende av vilken Wikipedia-artikel (eller Wikipedia sida överhuvudtaget) den ligger på: Till exempel för anrop av Lars-Åke Wilhelmsson (Q6340266) skriver man: {{Faktamall biografi WD|wdid=Q6340266}} för att skapa mallen med den personen:

Lars-Åke Wilhelmsson
Född8 september 1958[1] (65 år)
Furuvik, Sverige
Medborgare iSverige
SysselsättningSkådespelare, sångare, TV-programledare, modeskapare
Redigera Wikidata

Julianska kalendern[redigera wikitext]

Datum för personer födda innan införandet av den gregorianska kalendern kan vara problematiska och förkortas därför till enbart år. Detta varierar mellan olika länder. Sverige gick över till den gregorianska kalendern 1753, för Ryssland dröjde införandet till 1918.

När kompletta datum visas bestäms på Mall:Wikidatadatumgräns efter när landet införde den gregorianska kalendern. Om en person saknar angiven landstillhörighet eller landet saknas i Mall:Wikidatadatumgräns förkortas alla datum innan 1918.

Födelse- och dödsdatum innan år 1000 visas inte alls.

Kompletta datum kan läggas till "manuellt" i dessa fall.

Enskilda parametrar[redigera wikitext]

Barn[redigera wikitext]

Om en person har barn och inget av dessa barn har egna artiklar samt antalet barn finns angivet på Wikidata (med hjälp av egenskapen antal barn (P1971)) så visas antalet barn.

Noterbara verk[redigera wikitext]

Verken ska ha en egen artikel för att komma med automatiskt, även om de finns med i författarens Wikidataobjekt. Annars måste man lägga till parametern noterbara verk=verk1, verk2.

Begravningsplats[redigera wikitext]

Ibland har enskilda gravar egna objekt på Wikidata och då anges dessa som gravort. För att undvika etiketter av typen "Begravd: Namn Namnssons grav" sker en viss sortering. Vanligtvis visas gravortens ordinarie etikett. Om gravorten uppfyller följande kriterier visas gravortens plats (P276) istället:

Länkar[redigera wikitext]

Objekt som är kopplade till en sida på svenska Wikipedia ger en "blå länk" till artikeln. Om objektet inte är kopplat till en sida på svenska Wikipedia blir det i vissa fall en "röd länk" så att artikeln kan skapas.

Den röda länken är objektets svenska etikett från Wikidata. Om objektets etikett sammanfaller med en sida som redan finns på denna wiki läggs dess Wikidata-ID till som en särskiljare. Det finns två versioner av rödlänksfunktionen: En gör alltid rödlänkar, en annan gör bara rödlänkar om objektet är kopplat till ett annat Wikimediaprojekt.

Sammanfattningsvis visas rödlänkar om:

 • Hämtning av rödlänkar är påslaget för egenskapen i mallens kod.
 • Ingen sida på svenska WIkipedia är kopplad till objektet.
 • Egenskapen har en svensk etikett.
 • (Ibland) En sida på ett annat Wikimediaprojekt är kopplad till objektet.

Följande egenskaper ger alltid röda länkar om de saknas på svenska Wikipedia och har etikett:

 • Födelseort
 • Dödsort
 • Gravplats
 • Utbildad vid
 • Arbetsgivare
 • Parti

Följande egenskaper ger bara röda länkar om ett annat Wikimediaprojekt har en sida kopplad till objektet:

 • Alla familjerelationer (barn, maka/make, partner, far, mor)
 • Utmärkelser
 • Befattning

Alternativ mall[redigera wikitext]

En alternativ mall som är helt manuell och inte bygger på koppling till Wikidata är {{Faktamall biografi}}.

Underhåll och kontroll[redigera wikitext]

Om man vill bevaka ändringar på Wikidata finns en funktion för detta som kan slås på i övervakningslistan eller senaste ändringar. Det finns även ett antal åtgärds- och kontrollkategorier för uppgifter från Wikidata. Några som kan nämnas är:

Det finns även sidan Vanliga Wikidatafel som innehåller exempel på saker som lätt blir fel på Wikidata, listor över artiklar där dessa fel kan ha uppstått och lösningar på problemen.

TemplateData[redigera wikitext]

Mallen skapar en faktaruta med data som hämtas från Wikidata för olika egenskaper.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
box_widthbox_width

ingen beskrivning

Okändvalfri
honorific prefixhonorific prefix

ingen beskrivning

Okändvalfri
honorific_prefixhonorific_prefix

ingen beskrivning

Okändvalfri
namnnamn

ingen beskrivning

Okändvalfri
honorific suffixhonorific suffix

ingen beskrivning

Okändvalfri
honorific_suffixhonorific_suffix

ingen beskrivning

Okändvalfri
bildbild

ingen beskrivning

Filvalfri
bildstorlekbildstorlek

ingen beskrivning

Okändvalfri
bildtextbildtext

ingen beskrivning

Okändvalfri
captioncaption

ingen beskrivning

Okändvalfri
lokalt_namnlokalt_namn

ingen beskrivning

Okändvalfri
lokalt_namn_langlokalt_namn_lang

ingen beskrivning

Okändvalfri
födelsenamnfödelsenamn

ingen beskrivning

Okändvalfri
födelsedatumfödelsedatum

ingen beskrivning

Okändvalfri
födelseortfödelseort

ingen beskrivning

Okändvalfri
försvunnen_datumförsvunnen_datum

ingen beskrivning

Okändvalfri
försvunnen_platsförsvunnen_plats

ingen beskrivning

Okändvalfri
försvunnen_statusförsvunnen_status

ingen beskrivning

Okändvalfri
dödsdatumdödsdatum

ingen beskrivning

Okändvalfri
dödsortdödsort

ingen beskrivning

Okändvalfri
dödsorsakdödsorsak

ingen beskrivning

Okändvalfri
kropp_återfunnenkropp_återfunnen

ingen beskrivning

Okändvalfri
begravningsplatsbegravningsplats

ingen beskrivning

Okändvalfri
begravningsplats_koordinaterbegravningsplats_koordinater

ingen beskrivning

Okändvalfri
monumentmonument

ingen beskrivning

Okändvalfri
vistelseortvistelseort

ingen beskrivning

Okändvalfri
nationalitetnationalitet

ingen beskrivning

Okändvalfri
andra_namnandra_namn

ingen beskrivning

Okändvalfri
aliasalias

ingen beskrivning

Okändvalfri
etnicitetetnicitet

ingen beskrivning

Okändvalfri
medborgarskapmedborgarskap

ingen beskrivning

Okändvalfri
utbildningutbildning

ingen beskrivning

Okändvalfri
utbildad vidutbildad vid

ingen beskrivning

Okändvalfri
yrkeyrke

ingen beskrivning

Okändvalfri
ämbeteämbete

ingen beskrivning

Okändvalfri
arbetsgivarearbetsgivare

ingen beskrivning

Okändvalfri
organisation2organisation2

ingen beskrivning

Okändvalfri
organisationerorganisationer

ingen beskrivning

Okändvalfri
agentagent

ingen beskrivning

Okändvalfri
känd_förkänd_för

ingen beskrivning

Okändvalfri
kändkänd

ingen beskrivning

Okändvalfri
noterbara_verknoterbara_verk

ingen beskrivning

Okändvalfri
stilstil

ingen beskrivning

Okändvalfri
influenserinfluenser

ingen beskrivning

Okändvalfri
influeradeinfluerade

ingen beskrivning

Okändvalfri
lönlön

ingen beskrivning

Okändvalfri
substansvärdesubstansvärde

ingen beskrivning

Okändvalfri
höjdhöjd

ingen beskrivning

Okändvalfri
längdlängd

ingen beskrivning

Okändvalfri
viktvikt

ingen beskrivning

Okändvalfri
televisiontelevision

ingen beskrivning

Okändvalfri
titeltitel

ingen beskrivning

Okändvalfri
periodperiod

ingen beskrivning

Okändvalfri
företrädareföreträdare

ingen beskrivning

Okändvalfri
efterträdareefterträdare

ingen beskrivning

Okändvalfri
titel2titel2

ingen beskrivning

Okändvalfri
period2period2

ingen beskrivning

Okändvalfri
företrädare2företrädare2

ingen beskrivning

Okändvalfri
efterträdare2efterträdare2

ingen beskrivning

Okändvalfri
partiparti

ingen beskrivning

Okändvalfri
rörelserörelse

ingen beskrivning

Okändvalfri
motståndaremotståndare

ingen beskrivning

Okändvalfri
styrelsestyrelse

ingen beskrivning

Okändvalfri
kyrkosamfundkyrkosamfund

ingen beskrivning

Okändvalfri
åtalåtal

ingen beskrivning

Okändvalfri
straffstraff

ingen beskrivning

Okändvalfri
brottslig_statusbrottslig_status

ingen beskrivning

Okändvalfri
hemorthemort

ingen beskrivning

Okändvalfri
makemake

ingen beskrivning

Okändvalfri
partnerpartner

ingen beskrivning

Okändvalfri
barnbarn

ingen beskrivning

Okändvalfri
föräldrarföräldrar

ingen beskrivning

Okändvalfri
släktingarsläktingar

ingen beskrivning

Okändvalfri
anropssignalanropssignal

ingen beskrivning

Okändvalfri
utmärkelserutmärkelser

ingen beskrivning

Okändvalfri
miscmisc

ingen beskrivning

Okändvalfri
modulemodule

ingen beskrivning

Okändvalfri
misc2misc2

ingen beskrivning

Okändvalfri
module2module2

ingen beskrivning

Okändvalfri
misc3misc3

ingen beskrivning

Okändvalfri
module3module3

ingen beskrivning

Okändvalfri
misc4misc4

ingen beskrivning

Okändvalfri
module4module4

ingen beskrivning

Okändvalfri
misc5misc5

ingen beskrivning

Okändvalfri
module5module5

ingen beskrivning

Okändvalfri
misc6misc6

ingen beskrivning

Okändvalfri
module6module6

ingen beskrivning

Okändvalfri
namnteckningnamnteckning

ingen beskrivning

Okändvalfri
namnteckning_storleknamnteckning_storlek

ingen beskrivning

Okändvalfri
namnteckning altnamnteckning alt

ingen beskrivning

Okändvalfri
namnteckning_altnamnteckning_alt

ingen beskrivning

Okändvalfri
vapensköldvapensköld

ingen beskrivning

Okändvalfri
vapensköld_storlekvapensköld_storlek

ingen beskrivning

Okändvalfri
vapensköld altvapensköld alt

ingen beskrivning

Okändvalfri
vapensköld_altvapensköld_alt

ingen beskrivning

Okändvalfri
webbplatswebbplats

ingen beskrivning

Okändvalfri
hemsidahemsida

ingen beskrivning

Okändvalfri
URLURL

ingen beskrivning

Okändvalfri
fotnoterfotnoter

ingen beskrivning

Okändvalfri
 1. ^ Česko-Slovenská filmová databáze, 2001, Lars-Åke Wilhelmsson.[källa från Wikidata]