Mall:Faktamall vapen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning

Faktamall vapen[redigera wikitext]

Gevär, kaliber .30, M1

M1 Garand med laddramar.
Typ Automatgevär
Ursprungsplats USA
Tjänstehistoria
I tjänst 1936–idag (för amerikansk militärutbildning och parader)
Använts av Se Användare
Krig Andra världskriget
Koreakriget
Arab-israeliska-konflikten
Indokinakriget
Suezkrisen
Vietnamkriget
Kambodjanska inbördeskriget
Konflikten på Nordirland
Andra konflikter runt om i världen
Produktionshistoria
Konstruerad 1932
Konstruktör John C. Garand
Producerad 1936–1957
Tillverkare Springfield Armory
Winchester
Harrington & Richardson
International Harvester
Beretta
Breda
Springfield Armory, Inc. (civil)
Antal tillverkade Ca. 6,0 miljoner
Varianter M1C, M1D
Specifikationer
Vikt 4,3 kg till 5,3 kg
Längd 1 100 mm
Piplängd 610 mm

Patron
 • .30-06 Springfield (7.62x63mm)
 • 7.62x51mm NATO (.308 Winchester) (används av den amerikanska flottan och vissa kommersiella företag för att modernisera M1 och öka prestandan)
 • Mekanism Gaslås, roterande slutstycke
  Utgångshastighet 850 m/s
  Effektiv räckvidd 400 m
  Frammatning 8-patroners "en bloc" laddram internt magasin
  Riktmedel Bländat bakre sikte, barleycorn-typ sikte fram

  Faktamallen kan användas för att sammanfatta information om ett visst vapen eller vapensystem (som ett skjutvapen, ett svärd, en granat, en artilleripjäs, en torped eller en stridsvagn); patroner och artillerigranater bör använda {{Faktamall vapenammunition}} istället. Faktamallen bör läggas till med mallen {{faktamall vapen}} som visas nedan:

  {{Faktamall vapen
  | namn        = 
  | bild        = 
  | bildtext      = 
  | ursprung      = 
  | typ         = 
  <!-- Val av vapen -->
  | är_kast/eldvapen  = 
  | är_blank      = 
  | är_explosiv     = 
  | är_artilleri    = 
  | är_fordon      = 
  | är_missil      = 
  <!-- Tjänstehistoria -->
  | tjänst       = 
  | använts_av     = 
  | krig        = 
  <!-- Produktionshistoria -->
  | designer      = 
  | designdatum     = 
  | tillverkare     = 
  | enhetskostnad    = 
  | produktionsdatum  = 
  | antal        = 
  | varianter      = 
  <!-- Allmänna specifikationer -->
  | spec_etikett    = 
  | vikt        = 
  | längd        = 
  | del_längd      = 
  | bredd        = 
  | höjd        = 
  | diameter      = 
  | besättning     = 
  | passagerare     = 
  <!-- Specifikationer: Kast/Eldvapen --> 
  | patron       = 
  | patronvikt     = 
  | kaliber       = 
  | eldrör       = 
  | mekanism      = 
  | eldhastighet    = 
  | utgångshastighet  = 
  | räckvidd      = 
  | max_räckvidd    = 
  | frammatning     = 
  | riktmedel      = 
  <!-- Specifikationer: Artilleri -->
  | bakladdare     = 
  | rekyl        = 
  | lavett       = 
  | elevation      = 
  | sidriktfält     = 
  <!-- Specifikationer: Blankvapen --> 
  | blad_typ      = 
  | handtag_typ     = 
  | slid_typ      = 
  | huvud_typ      = 
  | skaft_typ      = 
  <!-- Specifikationer: Explosiva --> 
  | fyllning      = 
  | fyllningsvikt    = 
  | detonation     = 
  | utbyte       = 
  <!-- Specifikationer: Fordon/missil -->
  | pansar       = 
  | primär_beväpning  = 
  | sekundär_beväpning = 
  | motor        = 
  | motoreffekt     = 
  | effekt_vikt     = 
  | växellåda      = 
  | lastkapacitet    = 
  | hjulupphängning   = 
  | markfrigång     = 
  | bränslekapacitet  = 
  | fordon_räckvidd   = 
  | hastighet      = 
  | navigationssystem  = 
  | styrsystem     = 
  <!-- Missiler endast -->
  | spännvidd      = 
  | drivmedel      = 
  | maximihöjd     = 
  | flyghöjd      = 
  | djup        = 
  | flygtid       = 
  | precision      = 
  | avfyrningsplattform = 
  | transport      = 
  <!-- Övrigt -->
  | fotnoter      = 
  }}
  

  Not: När du använder parametrar, undvik den tvetydiga förkortningen "N/A", och använd istället "okänt" eller "ingen". Alla subjektiva eller kvalitativa bedömningar och numeriska kvantiteter eller statistik måste hänvisas till en tillförlitlig källa.

  Faktamallen är tänkt som en snabb referens. Lägg inte till icke-dataobjekt, som frågetecken, ”ingen”, ”se text” eller länka till artikelsektioner (artikeln innehållsförteckning gör redan detta). Lägg bara till ”okänt” för att hävda att en informationspunkt är okänd, inte som en platshållare för att visa att det saknas i artikeln. Välj en representativ modell och ange vad det är med spec_etikett-parametern, istället för att lista flera dataobjekt i ett fält.

  Mallen kan också användas för allmänna kategorier om vapen, t.ex. stridsvagn och Raketsystemet, genom att ta med endast några allmänna egenskaper.

  Allmänna parametrar:

  • namn – det formella namnet på vapnet.
  • bildvalbar – en bild av vapnet. Bilden måste vara i form [[Fil:Example.jpg|300px]]; i synnerhet miniatyr-attributet behöver inte väljas.
  • bildtextvalbar – den text som ska placeras under bilden.
  • ursprungvalbar – landet eller platsen där vapnet har sitt ursprung eller först tillverkades. Flaggikoner bör undvikas inom detta område.
  • typvalbar – vilken typ av vapen (t.ex. "Automatvapen", "paradvärja" och så vidare).

  Val av parametrar (dessa parametrar styr om – och hur – särskilt specifikationsfält kommer att visas; flera sådana kan aktiveras vid behov):

  • är_kast/eldvapen – "ja" om vapnet är ett kastvapen eller eldvapen, exempelvis en pilbåge eller ett gevär; måste lämnas tomt annars.
  • är_blank – "ja" om vapnet är ett blankvapen, spetsiga eller trubbiga handhållna vapen, såsom ett svärd, stridsklubba eller stångvapen; måste lämnas tomt annars.
  • är_explosiv – "ja" om vapnet är en typ av sprängladdning, exempelvis en granat eller bomb; måste lämnas tomt annars.
  • är_artilleri – "ja" om vapnet är en typ av artilleri, exempelvis en kanon eller granatkastare; måste lämnas tomt annars.
  • är_fordon – "ja" om vapnet är ett självgående fordon, exempelvis en stridsvagn; måste lämnas tomt annars.
  • är_missil – "ja" om vapnet är en självgående missil eller torped; måste lämnas tomt annars.

  Tjänstehistoria-parametrar:

  • tjänstvalbar – perioden (anges vanligtvis i år) då vapnet var i tjänst.
  • använts_avvalbar – länderna, de väpnade styrkorna eller andra grupper som använder vapnet; detta kan utelämnas för vapen som användas endast i sitt ursprungsland.
  • krigvalbar – alla krig under vilket vapnet användes.

  Produktionshistoria-parametrar:

  • designervalbar – den person eller grupp som ansvarar för utformningen av vapnet.
  • designdatumvalbar – det datum (anges vanligtvis i år) då vapnet var utformad.
  • tillverkarevalbar – tillverkaren av vapnet.
  • enhetskostnadvalbar – kostnaden per enhet för vapnet, det bör endast anges för vapen som för närvarande produceras.
  • produktionsdatumvalbar – perioden (anges vanligtvis i år) då vapnet producerades.
  • antalvalbar – antalet vapen av denna typ som tillverkades.
  • variantervalbar – några variantmodeller av vapnet.

  Specifikationsparametrar: Allmänt:

  • spec_etikettvalbar – en etikett för specifikationer som ska användas när data för en viss variant anges, lämnas tom annars.
  • viktvalbar – vikten på vapnet. För skjutvapen, separera laddade och oladdade vikter.
  • längdvalbar – den totala längden på vapnet.
  • del_längdvalbar – en sekundär längdmätning. För skjutvapen bör detta vara piplängd; för artilleri, längden på eldröret; för blankvapen, längden på bladet eller huvudet.
  • breddvalbar – den totala bredden av vapnet, i förekommande fall; detta är avsett för att användas med större vapen, såsom artilleri eller fordon.
  • höjdvalbar – den totala höjden av vapnet, i förekommande fall; detta är avsett att användas med större vapen, såsom artilleri eller fordon.
  • diametervalbar – diametern på vapnet, i förekommande fall; detta är avsett för användning med sprängmedel och missiler.
  • besättningvalbar – för bemannade vapen, antalet personer som behövs.
  • passagerarevalbar – för fordon, antalet passagerare som kan transporteras.

  Specifikationparametrar: Kast/Eldvapen: (bara tillgänglig om är_kast/eldvapen är satt till "ja"; vissa är också aktiverade när är_explosiv eller är_artilleri är satt till "ja"):

  • patronvalbar – för skjutvapen och artilleri, typ(er) av patron eller granat som används.
  • patronviktvalbar – för skjutvapen och artilleri, vikten av patronen eller granaten som används.
  • kalibervalbar – för skjutvapen utan patroner eller artilleri, kaliber eller inre diameter av eldröret;

  för patronladdade skjutvapen, anges kaliber av patronen.

  • eldrörvalbar – för skjutvapen och artilleri, antalet distinkta eldrör, vilket kan utelämnas om vapnet är enkelpipigt.
  • mekanismvalbar – för skjutvapen, typ av mekanism (t.ex. "flintlås").
  • eldhastighetvalbar – eldhastigheten. För automatvapen och automatiskt laddat artilleri är detta vanligtvis den cykliska takten. För eldvapen kan en effektiv eldhastighet anges om ansedda källor för en finns tillgängliga.
  • utgångshastighetvalbar – för skjutvapen och artilleri, utgångshastigheten av den avfyrade projektilen.
  • räckviddvalbar – den effektiva räckvidden på vapnet.
  • max_räckviddvalbar – den maximala räckvidden av vapnet, för skjutvapen bör detta vara den maximala siktinställningen som används.
  • frammatningvalbar – för skjutvapen, som frammatningsystemet eller magasinet som används.
  • riktmedelvalbar – för skjutvapen och artilleri, vilken typ av riktmedel som används.

  Specifikationparametrar: Artilleri: (bara tillgänglig om är_artilleri är satt till "ja"):

  • bakladdarevalbar – för artilleri, vilken typ av bakladdarmekanism.
  • rekylvalbar – för artilleri, rekylsystem som används.
  • lavettvalbar – för artilleriet, vilken typ av lavett som används.
  • elevationvalbar – för artilleri, den vertikala räckvidden möjlig för eldgivning.
  • sidriktfältvalbar – för artilleri, den horisontella räckvidden möjlig för eldgivning.

  Specifikationparametrar: Blankvapen: (bara tillgänglig om är_blank är satt till "ja"):

  • blad_typvalbar – för blankvapen (t.ex. svärd), en beskrivning av bladet.
  • handtag_typvalbar – för blankvapen (t.ex. svärd), en beskrivning av handtaget/fästet.
  • slid_typvalbar – för blankvapen (t.ex. svärd), en beskrivning av skidan eller slidan, om något.
  • huvud_typvalbar – för trubbiga eller slagvapen (t.ex. yxor, stångvapen eller stridsklubbor), en beskrivning av vapenhuvudet.
  • skaft_typvalbar – for trubbiga eller slagvapen (t.ex. yxor, stångvapen eller stridsklubbor),en beskrivning av skaftet.

  Specifikationparametrar: Explosiva vapen: (bara tillgänglig om är_explosiv eller är_missil är satt till "ja"):

  • fyllningvalbar – det explosiva fyllningsmaterialet eller stridsspetsen.
  • fyllningsviktvalbar – vikten av fyllningsmaterialet eller stridsspetsen.
  • detonationvalbar – typ av detonationsutlösare (t.ex. "timer", "tryck", "rörelsesensor").
  • utbyte valbar – för större sprängämnen, utbyte (i ton av TNT) av enheten.

  Specifikationparametrar: Fordon/Missil: (måste bara vara tillgänglig om är_fordon är satt till "ja"; vissa aktiveras om är_missil är satt till "ja"):

  • pansarvalbar – fordonets pansarskydd; olika pansartjocklekar på olika ställen kan indikeras om det behövs.
  • primär_beväpningvalbar – den primära beväpningen monterad på fordonet, om något.
  • sekundär_beväpningvalbar – det sekundära beväpningen monterad på fordonet, om något.
  • motorvalbar – vilken typ av motor som används i fordonet eller missilen.
  • motoreffektvalbar – effekten av motorn, oftast i hk eller kW.
  • effekt_viktvalbar – effekt-viktförhållande, oftast i hk/ton.
  • växellådavalbar – den typ av växellåda som används av fordonet.
  • lastkapacitetvalbar – fordonets totala lastkapacitetsvikt.
  • drivmedelvalbar – för missiler, drivmedlet som används.
  • bränslekapacitetvalbar – fordonets bränslekapacitet.
  • hjulupphängningvalbar – fordonets hjulupphängning.
  • markfrigångvalbar – fordonets markfrigång.
  • spännviddvalbar – för missiler, spännvidden.
  • fordon_räckvidd valbar – fordonets eller missilens operativa räckvidd.
  • maximihöjdvalbar – för missiler, flygningen taket.
  • flyghöjdvalbar – for missiles, maximihöjden.
  • djupvalbar – för undervattensvapen som torpeder, det högsta operativa djupet.
  • flygtidvalbar – för missiler, den maximala flygtiden.
  • hastighetvalbar – fordonets eller missilens maximala hastighet; detta är normalt väghastigheten, men andra värden kan anges vid behov.
  • navigationssystemvalbar – navigationssystemet som används av missilen (eller fordonet, om obemannad).
  • styrsystemvalbar – styrsystemet som används av missilen eller fordonet.
  • precisionvalbar – för missiler, precisionen.
  • avfyrningsplattformvalbar – för missiler, avfyrningsplattformen.
  • transportvalbar – för missiler, transportfordonet eller metod, om annat än avfyrningsplattformen.

  Övrigt-parametrar:

  • fotnotervalbar – för noter om till exempel teknisk data