Mall:IMDb-namn

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Länkar till en namngiven individIMDb genom otvetydigt id.

Parametrar[redigera wikitext]

id
id-nummer hos IMDb som används för att skapa länken. nm läggs till automatiskt.
namn
Namn på personen du vill länka till. Om parametern inte anges används artikelnamnet. Behöver endast användas i två fall:
  1. Artikelnamnet innehåller särskiljningsled, till exempel Matthew Perry (skådespelare)
  2. Du vill länka till en annan person än den som artikeln handlar om. Det finns oftast inget behov av det eftersom Wikipedia inte är en länksamling.

Exempel[redigera wikitext]

{{IMDb-namn |id=0001612}}

om mallen används på en sidan med titeln Matthew Perry (skådespelare)

{{IMDb-namn |id=0001612 |namn=Matthew Perry}}

oavsett sidans titel.

I båda fallen ovan blir länken https://www.imdb.com/name/nm0001612/

Se även[redigera wikitext]

Templatedata[redigera wikitext]

Länkar till en namngiven individ på IMDb genom otvetydigt id.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar inline-formatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
11

ingen beskrivning

Okändföråldrad
IDid

ID-nummer hos IMDb som används för att skapa länken. nm läggs till automatiskt. Valfri parameter.

Exempel
0001612
Strängvalfri
Namnnamn

Namn på personen du vill länka till. Om parametern inte anges används artikelnamnet. Används till exempel om artikelnamnet innehåller särskiljningsled, till exempel Matthew Perry (skådespelare)

Exempel
Matthew Perry
Strängföreslagen