Wikipedia:Externa länkar

Från Wikipedia
Manual

Externa länkar är hänvisningar till webbsidor utanför Wikipedia som innehåller material som kan ge en fördjupad förståelse för artikelns ämne, men vars innehåll inte lämpar sig att inkludera i artikeln. Externa länkar läggs generellt under rubriken "Externa länkar", se Wikipedia:Disposition.

Wikipedia är ingen länksamling och svenskspråkiga Wikipedia har valt att vara förhållandevis restriktiv vad gäller externa länkar. En tumregel är maximalt tre eller fyra externa länkar (länkar till Wikipedias systerprojekt är inte medräknade). Längre länklistor än så innehåller oftast onödiga eller olämpliga länkar.

Placering av externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Se även: WP:Disposition

Externa länkar placeras normalt under en egen rubrik i slutet av artikeln. Rubriken "Externa länkar" (i pluralis) rekommenderas, även om där bara finns en länk.

Länkar till webbsidor som utgör källor till artikeln räknas inte som "externa länkar", och ska istället vanligtvis ligga i avsnittet Referenser (eller någon av dess motsvarigheter såsom Källor eller Källhänvisningar). Länkar till källor för enskilda uppgifter bör anges med hjälp av Wikipedias system för källhänvisningar.

Ord i artiklarnas brödtext länkas normalt inte till externa webbsidor. I sådana fall är det bättre att skapa röda länkar, alltså länkar till Wikipedia-artiklar som ännu inte finns, då detta uppmuntrar till att skapa artiklarna. Befintliga externa länkar kan göras om till fotnoter eller flyttas till avsnittet Externa länkar.

När den person, organisation, företag eller liknande som artikeln behandlar har en egen webbplats brukar det vara relevant att inkludera en länk till denna. Länken bör då ha en titel som påvisar att den leder till en officiell webbplats.

En extern länk som leder till den officiella webbplatsen för artikelsubjektet kan kallas "Officiell webbplats". För Wikimedia Foundation blir det till exempel:

Hur man skapar externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Manual

Vanligen skapar man en extern länk genom att lägga sidans webbadress (URL) och en förklarande text (ofta sidans titel) inom hakparentes, åtskilda med ett blanksteg. Använd inte dubbla hakparenteser och inte vertikalstreck såsom för interna länkar. Webbadressen kan kopieras från webbläsarens adressfält. Man bör använda den egentliga adressen, inte en adress via en omdirigeringssida. Har länken en förklarande text är det den som visas i artikeln, inte webbadressen.

En länk till www.example.org med texten "en exempelsida" (en exempelsida) skapas med följande kod (kom ihåg att ta med ”http://”):

[http://www.example.org en exempelsida] 

Då någon förklaring inte behövs eller då själva adressen är det viktiga kan man upprepa adressen eller organisationens domännamn istället för att ange någon egentlig förklarande text:

[http://www.example.org/sida www.example.org/sida]
[http://www.example.org example.org]

Programvaran (Mediawiki) skapar externa länkar också för adresser som inte märkts med hakparenteser eller inte givits förklarande text, men denna egenskap ska i allmänhet inte användas. Ofta används de varianterna av personer som inte behärskar tekniken och byts ut mot den kompletta syntaxen av vanare användare.

Om länken leder till något av Wikipedias systerprojekt (såsom Wiktionary, Wikiquote, Wikisource och Commons) eller till en annan språkversion av Wikipedia kan man använda en syntax som liknar länkarna mellan artiklar:

[[:en:Wikipedia|Wikipedia på engelskspråkiga Wikipedia]] (observera inledande kolon) blir Wikipedia på engelskspråkiga Wikipedia
[[wikibooks:sv:Huvudsida]] blir wikibooks:sv:Huvudsida
[[Commons:Wikipedia]] blir Commons:Wikipedia

Man bör dock helst använda de mallar till systerprojekten som finns i Kategori: Interwikimallar för att minska risken för fel och för att få ett enhetligt utseende.

När man länkar till filer i format som kräver insticksprogram till webbläsaren – .pdf, .ogg, .mp3 etc. – bör detta anges i klartext efter länken. Om en länkad fil är stor bör också detta anges, i allmänhet genom en uppgift om storleken: Exempelfil (PDF, 12 MB).

Lämpliga länkar[redigera | redigera wikitext]

Om artikelämnet behandlas på ett systerprojekt (Commons, Wikisource, Wikibooks, Wikinews e.d.) brukar en länk dit läggas till, oftast i form av en mall.

Om artikeln behandlar en organisation eller person som har en etablerad eller officiell webbplats är det ofta lämpligt att lägga in denna som en extern länk.

Om artikeln handlar om en standard, lag eller annan offentlig handling är det ofta lämpligt att lägga in en länk till dokumentet ifråga, eller till en sida på en webbplats, i första hand på officiell sådan, som behandlar dokumentet.

Ibland är det lämpligt att hänvisa också till en artikel, webbplats eller liknande som förtjänstfullt redogör för ämnet utan att ha officiell ställning i sammanhanget. Webbplatser med material som borde användas som källa till Wikipedia länkas dock hellre på diskussionssidan.

== Externa länkar ==
 * {{commonscat|kategorinamn på Commons}}
 * [http://www.exempel.org/ Officiell webbplats]

Länkar som bör undvikas[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar bör inte gå till webbplats som uppmanar till brott eller innehåller material som är straffbart enligt lag. Undantaget är i artikeln om själva företeelsen: exempelvis artiklar om nazistiska föreningar bör länka till föreningens webbplats.

I val mellan kommersiella webbplatser och icke-kommersiella alternativ är det sistnämnda att föredra. Man bör inte heller länka till betalsidor, om det inte handlar om en källhänvisning eller webbplatsen som artikeln handlar om, som exempelvis Nationalencyklopedin.

Man bör vara försiktig med att länka till sidor med material som kan vara olämpligt för barn eller stötande (pornografiskt material och även t.ex. rasistiska webbplatser). Sådant material skall inte länkas i onödan och länkarna bör vara tydliga med till hurudant material de leder. I särskilda fall kan man skriva ut webbadressen utan att länka den, genom att omsluta den med nowikitaggar: <nowiki>[http://porr.example.org]</nowiki>

Svenskspråkiga webbplatser bör föredras framför sidor på andra språk. När en icke-svenskspråkig sida har mer eller bättre information än de svenskspråkiga går det dock bra att använda den. I sådana fall bör man placera en språkikon direkt efter länken, se {{språkikon}}, som informerar om språket på webbplatsen.

Externa länkar till andra referensverk, uppslagsverk, ordböcker med definitioner etc. är sällan lämpliga. De bör hellre användas som källor i artikeln.

Om man är osäker på om länken är lämplig är den förmodligen inte det.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Man bör undvika att länka till exempelvis:

  • Webbplatser med material som är olagligt eller uppmanar till brott, undantag om artikelämnet har en direkt anknytning till webbplatsen.
  • Material som publicerats i strid mot upphovsrätten, såsom Youtube-sidor med film som laddats upp av tredje part.
  • Sidor på webbplatser där innehåll eller adresser ständigt förändras, så att man inte kommer direkt till det material som gör sidan relevant som extern länk.
  • Webbplatser med ovanligt mycket reklam och popup-fönster. I artiklar om företag bör man emellertid länka till företagets egen webbplats, likaså kan man länka till personers officiella webbplatser i de fall de är föremål för artiklar.
  • Webbplatser där man behöver registrera sig eller betala för att komma åt materialet (förutom om dessa använts som källor).
  • Webbutiker, med undantag när en webbutik är artikelsubjekt.
  • Webbplatser som inte är i bruk. För befintliga länkar som inte fungerar, se artikeln om döda länkar.
  • Privata bloggar, med undantag av dem som tillhör artikelsubjektet om den är den enda sida som finns.
  • Diskussionsforum.

Sociala medier[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia länkar normalt inte till sociala medier för personer, organisationer, föreningar etc, på samma sätt som vi inte har med kontaktuppgifter eller telefonnummer i artiklar. Istället länkas till en officiell webbplats, om det finns.

Men om en person, en organisation eller något liknande använder ett socialt medium som sin främsta kanal för att publicera sig för allmänheten kan det vara motiverat att länka dit, exempelvis influerare och företag som inte har någon webbplats.

Att länka till en webbplats man själv står bakom[redigera | redigera wikitext]

Det brukar anses mindre lämpligt att lägga in länkar till webbmaterial som man själv har anknytning till, bland annat beroende på den intressekonflikt som uppstår. Det förekommer att företag, organisationer och privatpersoner lägger in länkar till sin webbplats i ett stort antal artiklar. Detta ses ofta som spam och brukar leda till att länkarna tas bort. En länk till den officiella webbplatsen för det som artikeln handlar om bör emellertid vara okontroversiellt, oberoende av vem som lägger in den.

Begränsa antalet länkar[redigera | redigera wikitext]

Antalet externa länkar bör begränsas eftersom Wikipedia inte är någon länksamling. Lägg inte in flera länkar med i stort sett samma information. Om artikeln handlar om en kommun eller dylikt, bör dess egen webbplats alltid tas med; likaledes bör en artikel om en offentlig person ha med en länk till personens officiella webbplats, om den har någon.

Som en tumregel kan sägas att maximalt tre eller fyra externa länkar (länkar till Wikipedias systerprojekt är inte medräknade) i samma artikel oftast är tillräckligt. Länklistor väsentligt längre än så innehåller oftast onödiga eller olämpliga länkar.

Spärrar mot missbruk[redigera | redigera wikitext]

Oinloggade användare och användare som nyligen registrerat sig måste fylla i en så kallad captcha när de lägger till nya externa länkar. Detta för att skydda Wikipedia mot massinläggning av reklamlänkar (spam).

Ett annat problem uppstår om man försöker lägga till länkar till webbplatser som är spärrade i det så kallade spamfiltret. Ofta finns det goda skäl att de är spärrade, men ibland kan det finnas anledning att ta bort spärren.

Svartlistade webbadresser tas inte automatiskt bort ur artiklarna utan måste plockas bort för hand. En konsekvens av detta är att det inte går att spara redigeringar i en sådan artikel (alltså inte heller vanliga redigeringar) utan att först plocka bort länken.

Eftersom Wikipedia använder nofollow-taggar, medför detta att länkning till en sida inte förändrar dess rankning i sökmotorer. Detta infördes för att minska motivationen att lägga in reklamlänkar till exempelvis sin egen, den egna musikgruppens eller det egna företagets webbplats.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]