Mall:Infobox Tåg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{Infobox Tåg
|namn            = 
|aka            =
|bild            = 
|bildtext          = 
|fordonstyp         = 
|tillverkningsår      = 
|ombyggnadsår        =
|byggt antal        =
|ombyggt antal       = 
|tillverkare        = 
|axelföljd         = 
|axelföljd-UIC       = 
|axelföljd-AAR       = 
|hjulställning       = 
|hjulställning-Whyte    = 
|axelavstånd        = 
|längd           = <!-- (välj en av längdraderna) -->
|längd (över buffert)    = 
|längd (över koppel)    = 
|bredd           =
|strömförsörjning      = 
|höjd            =
|vikt            =
|drivhjulsdiameter     = 
|löphjulsdiameter      = 
|spårvidd          = 
|drivmedel         = 
|transmission        = 
|slidstyrning        = 
|strömsystem        = 
|effekt           = 
|effekt per ton       =
|slagvolym         = <!-- (avser diesel, summerat för tåget) -->
|största tillåtna hastighet = 
|maxhastighet        = 
|provkörd hastighet     = 
|acceleration        = 
|startdragkraft       = 
|tjänstevikt        = 
|sittplatser        = 
|ståplatser         =
|tjänstevikt per sittplats = 
|stolar i bredd       = 
|bromsar          =
|operatörer         = 
|ägare           = 
|eluttag          = 
|i tjänst          =
|antal i tjänst       =
|boggier          =
|boggietyp         =
|axlar           =
|drivande vagnar      =
|korgbredd         =
|axellast          =
|strömavtagningsmetod    =
}}
Notera: Ni måste välja ett antal av dessa nyckelord. Andra ord fungerar inte. 
Nyckelorden ovan syns inte direkt utan beteckningarna som sedan syns i artikeln kommer från mallen, inte från orden här. 
Att hitta på egna nyckelord när mallen används innebär att motsvarande rader inte syns alls, 
eftersom de då inte länkar till någon rad i mallen.

Associerad kategori[redigera wikitext]

Artiklar med denna mall placeras i Kategori:Järnvägsfordon alternativt Kategori:Svenska järnvägsvagnar.

Se även[redigera wikitext]

{{{namn}}}
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Även kallad{{{aka}}}
Fordonstyp{{{fordonstyp}}}
Tillverkningsår{{{tillverkningsår}}}
Ombyggnadssår{{{ombyggnadsår}}}
Byggt antal{{{byggt antal}}}
Ombyggt antal{{{ombyggt antal}}}
Tillverkare{{{tillverkare}}}
Axelföljd{{{axelföljd}}}
Axelföljd (UIC-systemet){{{axelföljd-UIC}}}
Axelföljd (AAR-systemet){{{axelföljd-AAR}}}
Hjulställning{{{hjulställning}}}
Hjulställning (Whyte-systemet){{{hjulställning-Whyte}}}
Axelavstånd{{{axelavstånd}}}
Längd{{{längd}}}
Längd (över buffert){{{längd (över buffert)}}}
Längd (över koppel){{{längd (över koppel)}}}
Bredd{{{bredd}}}
Strömförsörjning{{{strömförsörjning}}}
Höjd{{{höjd}}}
Vikt{{{vikt}}}
Drivhjulsdiameter{{{drivhjulsdiameter}}}
Löphjulsdiameter{{{löphjulsdiameter}}}
Spårvidd{{{spårvidd}}}
Drivmedel{{{drivmedel}}}
Transmission{{{transmission}}}
Slidstyrning{{{slidstyrning}}}
Strömsystem{{{strömsystem}}}
Effekt{{{effekt}}}
Effekt per ton{{{effekt per ton}}}
Slagvolym{{{slagvolym}}}
Största tillåtna hastighet{{{största tillåtna hastighet}}}
Maxhastighet{{{maxhastighet}}}
Provkörd hastighet{{{provkörd hastighet}}}
Acceleration{{{acceleration}}}
Startdragkraft{{{startdragkraft}}}
Tjänstevikt{{{tjänstevikt}}}
Sittplatser{{{sittplatser}}}
Ståplatser{{{ståplatser}}}
Tjänstevikt per sittplats{{{tjänstevikt per sittplats}}}
Antal stolar i bredd{{{stolar i bredd}}}
Antal boggier{{{boggier}}}
Boggietyp{{{boggietyp}}}
Antal axlar{{{axlar}}}
Bromsar{{{bromsar}}}
Operatörer{{{operatörer}}}
Ägare{{{ägare}}}
Eluttag{{{eluttag}}}
I tjänst{{{i tjänst}}}
Antal i tjänst{{{antal i tjänst}}}
Antal bevarade{{{bevarade}}}
Drivande vagnar{{{drivande vagnar}}}
Korgbredd{{{korgbredd}}}
Axellast{{{axellast}}}
Strömavtagningsmetod{{{strömavtagningsmetod}}}

Det här är TemplateData-dokumentation för den här mallen. Det används av VisualEditor och andra verktyg.

TemplateData för Infobox Tåg

Ingen beskrivning.

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
Namnnamn

Namnet visas längst upp som titel på infoboxen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bildbild

Namn på bildfilen. Endast filnamnet.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Filvalfri
Bildtextbildtext

Eventuell bildtext

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bildbreddbildbredd

ingen beskrivning

Standard
250px
Exempel
tom
Autovärde
Okändvalfri
Akaaka

Andra namn

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Fordonstypfordonstyp

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Tillverkningsårtillverkningsår

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Ombyggnadsårombyggnadsår

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Byggt antalbyggt antal

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Ombyggt antalombyggt antal

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Tillverkaretillverkare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Axelföljdaxelföljd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Axelföljd-UICaxelföljd-UIC

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Axelföljd-AARaxelföljd-AAR

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Hjulställninghjulställning

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Hjulställning-Whytehjulställning-Whyte

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Axelavståndaxelavstånd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Längdlängd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Längd (över buffert)längd (över buffert)

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Längd (över koppel)längd (över koppel)

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Breddbredd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Strömförsörjningströmförsörjning

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Höjdhöjd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Viktvikt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Drivhjulsdiameterdrivhjulsdiameter

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Löphjulsdiameterlöphjulsdiameter

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Spårviddspårvidd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Drivmedeldrivmedel

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Transmissiontransmission

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Slidstyrningslidstyrning

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Strömsystemströmsystem

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Effekteffekt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Effekt per toneffekt per ton

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Slagvolymslagvolym

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Största tillåtna hastighetstörsta tillåtna hastighet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Maxhastighetmaxhastighet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Provkörd hastighetprovkörd hastighet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Accelerationacceleration

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Startdragkraftstartdragkraft

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Tjänstevikttjänstevikt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Sittplatsersittplatser

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Ståplatserståplatser

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Tjänstevikt per sittplatstjänstevikt per sittplats

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Stolar i breddstolar i bredd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Boggierboggier

Antal boggier

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Boggietypboggietyp

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Axlaraxlar

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bromsarbromsar

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Operatöreroperatörer

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Ägareägare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Eluttageluttag

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
I tjänsti tjänst

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Antal i tjänstantal i tjänst

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bevaradebevarade

Antal bevarade exemplar

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Drivande vagnardrivande vagnar

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Korgbreddkorgbredd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Axellastaxellast

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Strömavtagningsmetodströmavtagningsmetod

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri