Mall:Kommunfakta

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kommunfakta
Kommun
Slogan: {{{slogan}}}
Land Sverige Sverige
Län {{{län}}}
Landskap {{{landskap}}}
Domkrets {{{domkrets}}}
Centralort {{{centralort}}}
Areal {{{areatotalt}}} km² ({{{areatotaltdatum}}}){{{areatotaltnot}}}
 - land {{{arealand}}} km²({{{arealanddatum}}}){{{arealandnot}}}
 - vatten {{{areavatten}}} km²({{{areavattendatum}}}){{{areavattennot}}}
 - centralort {{{areacentralort}}} km²({{{areacentralortdatum}}}){{{areacentralortnot}}}
 - storstadsområde {{{areastorstad}}} km²({{{areastorstaddatum}}}){{{areastorstadnot}}}
 - {{{areaextra1text}}} {{{areaextra1}}} km²({{{areaextra1datum}}}){{{areaextra1not}}}
 - {{{areaextra2text}}} {{{areaextra2}}} km²({{{areaextra2datum}}}){{{areaextra2not}}}
 - {{{areaextra3text}}} {{{areaextra3}}} km²({{{areaextra3datum}}}){{{areaextra3not}}}
Folkmängd {{{invtotalt}}} ({{{invtotaltdatum}}}){{{invtotaltnot}}}
 - centralort {{{invcentralort}}} ({{{invcentralortdatum}}}){{{invcentralortnot}}}
 - storstadsområde {{{invstorstad}}} ({{{invstorstaddatum}}}){{{invstorstadnot}}}
 - {{{invextra1text}}} {{{invextra1}}} ({{{invextra1datum}}}){{{invextra1not}}}
 - {{{invextra2text}}} {{{invextra2}}} ({{{invextra2datum}}}){{{invextra2not}}}
 - {{{invextra3text}}} {{{invextra3}}} ({{{invextra3datum}}}){{{invextra3not}}}
Befolkningstäthet {{{folktäthet}}} invånare/km²{{{invtotaltnot}}}{{{arealandnot}}}
 - centralort {{{folktäthetcentralort}}} invånare/km²
 - storstadsområde {{{folktäthetstorstad}}} invånare/km²
 - {{{invextra1text}}} {{{folktäthetextra1}}} invånare/km²
 - {{{invextra2text}}} {{{folktäthetextra2}}} invånare/km²
 - {{{invextra3text}}} {{{folktäthetextra3}}} invånare/km²
Bildad {{{bildad}}}
Kommunstyrelsens
ordförande
{{{ledare}}}
Kommunkod {{{kommunkod}}}
Tätortsgrad (%) saknas (2015)[1]
Organisationsnummer {{{organisationsnummer}}} {{{organisationsnummernot}}}
Antal anställda {{{anställda}}} (){{{anställdanot}}}
Webbplats: {{{hemsida}}}
{{{fotnoter}}}
Lantmäteriets kommunavgränsning

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{Kommunfakta
|kommunnamn=
|alternativnamn=
|bild=
|bildtext=
|vapenbild=
|vapennamn=
|slogan=
|län=
|landskap=
|landskap2=
|landskap3=
|domkrets=
|domkrets2=
|domkrets3=
|centralort=
|lat_g = |lat_m = |lat_s = |lat_NS = 
|long_g = |long_m = |long_s = |long_EW = 
|areatotalt=
|areatotaltdatum=
|areatotaltnot=
|arearank=
|arealand=
|arealanddatum=
|arealandnot=
|areavatten=
|areavattendatum=
|areavattennot=
|areacentralort=
|areacentralortdatum=
|areacentralortnot=
|areastorstad=
|areastorstaddatum=
|areastorstadnot=
|invtotalt=
|invtotaltdatum=
|invtotaltnot=
|invrank=
|invcentralort=
|invcentralortdatum=
|invcentralortnot=
|invstorstad=
|invstorstaddatum=
|invstorstadnot=
|folktäthet=
|folktäthetcentralort=
|folktäthetstorstad=
|tätrank=
|bildad=
|ledare=
|ledare_parti= <!-- Använd etablerade partiförkortningar -->
|kommunkod=
|lägeskarta=
|bildtext_karta=
|hemsida=
|fotnoter=
}}

Automatisk uppdatering[redigera wikitext]

Några parametrar kan uppdateras automatisk med hjälp av en pseudo-databas i en mall.

Genom att ge parametern invtotalt värdet automatisk_uppdatering hämtas siffror för befolkningen i kommunen från Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Befolkning. Denna inläggning påverkar samtidigt parametrarna invtotaltdatum och invtotaltnot och inget man skriver i dessa parametrar har då någon inverkan på artikeln, utan dessa data hämtas samtidigt från samma mall.

På samma sätt kan areatotalt tilldelas värdet automatisk_uppdatering och då hämtas data för parametrarna areatotalt, arealand, areavatten, areatotalt, areatotaltdatum och areatotaltnot. Inget man eventuellt skriver i dessa parametrar visas i artikeln. Istället hämtas siffror till dessa parametrar från Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Areal totalt, Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Areal vatten och Mall:Stat/Sverige/Kommuner/Areal land. Parametrarna arealandnot och areavattennot undertrycks, och man förväntas anta att det är samma not för alla tre siffrorna.

Om både invtotalt och areatotalt ges värdet automatisk_uppdatering kommer parametern folktäthet att beräknas utifrån de mall-data som finns för Befolkning och Areal land.

 1. ^ ”Antal tätorter och tätortsgrad (andel befolkning i tätort) efter region. Vart femte år 2005 - 2015”. Statistiska centralbyrån. 25 oktober 2016. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0810__MI0810A/TatortGrad/?rxid=ef734a85-a76a-47c4-8395-46488a1f2c49. Läst 27 maj 2018.