Mall:Sidonav

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Den här mallen är en metamall för sidoplacerade, "stående" navigationsrutor.

Användning[redigera wikitext]

Dessa navigationsrutor kan vara ett lämpligt alternativ till den liggande, standardiserade navigationsrutan (baserad på mall:Navbox) som används allmänt. Exempel kan vara tematiska och/eller kronologiskt ordnade artiklar som var och en tar upp delar av ett historiskt skeende eller en aspekt på ett mångskiftande men avgränsat fenomen. Navigationsrutan kan placeras överst i artikeln, om där inte redan finns – eller bör finnas – en lämlig bild eller faktaruta. Annars kan rutan placeras längre ner i artikeln. En alternativ metamall som kan användas är mall:Faktamall (se möjligheter), även om den främst är anpassad för faktarutor.

Ursprung[redigera wikitext]

Mallen baseras så långt möjligt på motsvarande mall på engelskspråkiga Wikipedia.

Att göra: {{Sidebar with collapsible lists}} adds collapsibility to a sidebar's sections, i.e., the means to show or hide sections by clicking links beside their headings.

  • Ev. lägga till de extra parametrarna från enwp-mallen.

Användning[redigera wikitext]

Parametrar[redigera wikitext]

Inga parametrar är obligatoriska.

Att göra: No parameters are required unless {{navbar}} links (V - T - E) are to appear at the bottom of the sidebar, in which case the |name= parameter is needed (see entry in the table immediately below).

Parameter Explanation
|name= The sidebar's name, i.e., the name following "Template:" in the page's name. Required for the {{navbar}} links at the bottom of the sidebar to function correctly, unless these are omitted (see |navbar= at the bottom of this table). It is recommended to use {{subst:PAGENAME}} for this field.
|outertitle= Use to place a title for the sidebar immediately above the sidebar.
|topimage= Use to place an image at the top of the sidebar, i.e., above any |title= included.

Full wikisyntax expected (i.e., [[File:...]]).
To add a caption below the image, use |topcaption=.

|pretitle= Use to place a line such as "Part of the X series on" before the title.
|title= Use to place a title for the sidebar at the top of the sidebar (immediately below the |topimage=, if used).
|image= Use to place an image between the |title= (if used) and first section.

As with |topimage=, full wikisyntax expected (i.e., [[File:...]]).
To add a caption below the image, use |caption=.

|headingstyle= Use to alter the default CSS styling set for section headings.

To alter the CSS styling for a specific section's heading, use |headingnstyle=, where n is the number of the section.

|contentstyle= Use to alter the default CSS styling set for section content.

To alter the CSS styling for a particular section's content, use |contentnstyle=, where n is the number of the section.

|heading1= First section's heading (if needed).
|content1= First section's content (required).
|heading2= Second section's heading (if needed).
|content2= Second section's content (if needed).
|heading3= Third section's heading (if needed).
|content3= Third section's content (if needed).
...... etc ......
|heading35= Currently, the last possible section heading and/or content (if needed).
|content35=

Att göra:

Handling long links[redigera wikitext]

{{Normalwraplink}} may be used to handle links that should wrap within the sidebar or otherwise need to be made to wrap, in order to prevent the sidebar from becoming too wide. Use {{normalwraplink|longlinkname}}, where |longlinkname is the long link without its square brackets.

Use the |wraplinks=true parameter to turn link wrapping off for the whole template.

Supplementary documentation[redigera wikitext]

Supplementary documentation relevant to navigational functionality through 'navbar' coding in a sidebar is at Template:Navbar/doc.

Se även[redigera wikitext]

See also[redigera wikitext]