Mall:Stapeldiagram

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mall:Stapeldiagram, Mall:Procentstapel och Mall:Pixelstapel är en grupp mallar för att konstruera horisontella stapeldiagram. Vertikala stapeldiagram kan tillverkas med {{Stolpdiagram}}.

Mallen är hämtad från en:Template:Bar box och har försvenskats.

Användning[redigera wikitext]

{{Stapeldiagram
|bredd  = totala bredden (valbar)
|diagrambredd= bredden på stapeldiagrammets område (valbar, standard är 100px)
|markör  = (left|right|none) (valbar, standard är none)
|titel  = diagrammets titel (valbar)
|titelfärg= bakgrundsfärgen på titeln (valbar, standard är none)
|vänster1  = första vänsterkolumnens rubrik (valbar)
|vänster2  = andra vänsterkolumnens rubrik (valbar)
|höger1 = första högerkolumnens rubrik (valbar)
|höger2 = andra högerkolumens rubrik (valbar)
|staplar  = diagrammets innehåll(se nedan)
|avdelning = för avdelning i diagrammet  (valbar) 
|avdelning2 = för avdelning i diagrammet  (valbar) 
|avdelning3 = för avdelning i diagrammet  (valbar) 
|beskrivning = beskrivningstext under diagrammet  (valbar)
|beskrivning2 = beskrivningstext under diagrammet  (valbar) 
|beskrivning3 = beskrivningstext under diagrammet  (valbar)
|beskrivning4 = beskrivningstext under diagrammet  (valbar) 
|beskrivning5 = beskrivningstext under diagrammet  (valbar)
|beskrivning6 = beskrivningstext under diagrammet  (valbar) 
}}

Diagrammets innehåll[redigera wikitext]

Mallen Stapeldiagram kan innehålla valfritt antal staplar. Det finns två typer av staplar:

 • Procentstapel:
{{Procentstapel|radetikett|färg|procentbredd|valfri värdeetikett}}

Om värdeetikett inte anges, konstrueras den utifrån procentantalet och med tecknet % efter.

 • Pixelstapel:
{{Pixelstapel|radetikett|färg|pixelbredd|suffix|valfri värdeetikett}}

Om värdeetikett anges, ignoreras suffix. I det fall endast suffix finns med konstrueras värdeetiketten utifrån pixelbredd och suffix. Båda exemplen nedan ger identiska resultat:

{{Pixelstapel|foo|red|12||12,345}}
{{Pixelstapel|foo|red|12|,345}}

Exempel[redigera wikitext]

bananer
  
30%
äpplen
  
40%
apelsiner
  
20%
päron
  
8%
körsbär
  
1/50
Fördelning av frukt
{{Stapeldiagram
|markör=right
|beskrivning=Fördelning av frukt
|diagrambredd=200px
|staplar=
{{Procentstapel|bananer|yellow|30}}
{{Procentstapel|äpplen|green|40}}
{{Procentstapel|apelsiner|orange|20}}
{{Procentstapel|päron|lime|8}}
{{Procentstapel|körsbär|red|2|1/50}}
}}
Antal saker
typ av saker st
Grejs
  
33,213
Gojs
  
123,123
Tjafs
  
210,121
Blajs
  
12,854
Några saker visas efter kvantitet.
{{Stapeldiagram
|titel=Antal saker
|titelfärg=#DDD
|vänster1=typ av saker
|höger2=st
|bredd=400px
|staplar=
{{Pixelstapel|Grejs|red|33|,213}}
{{Pixelstapel|Gojs|green|123|,123}}
{{Pixelstapel|Tjafs|blue|210|,121}}
{{Pixelstapel|Blajs|orange|13||12,854}}
|beskrivning=Några saker visas efter kvantitet.
}}
Andel Antal Mandat
Socialdemokraterna 25,99 %
  
657 497 6
–2,07 %
  
–95 320 –1
Moderaterna 20,75 %
  
524 755 5
–2,42 %
  
–96 813 ±0
Vänsterpartiet 15,82 %
  
400 073 3
+2,90 %
  
+53 309 ±0
Folkpartiet 13,85 %
  
350 339 3
+9,03 %
  
220 963 +2
Miljöpartiet 9,49 %
  
239 946 2
–7,73 %
  
–222 146 –2
Kristdemokraterna 7,64 %
  
193 354 2
+3,72 %
  
+88 181 +2
Centerpartiet 5,99 %
  
151 442 1
–1,17 %
  
–40 635 –1
Övriga partier och kandidater 0,48 %
  
12 031 0
–2,25 %
  
–61 253 ±0
Ogiltiga och blanka röster 2,28 %
  
59 077 0
+0,66 %
  
+14 911 ±0
Valdeltagande 38,84 %
  
2 588 514 22
–2,79 %
  
–138 803 ±0
{{Stapeldiagram
| vänster1  = 
| vänster2  = '''Andel'''
| höger1   = '''Antal'''
| höger2   = '''Mandat'''
| bredd    = 100%
| staplar   = 
{{Procentstapel2|[[Socialdemokraterna (Sverige)|Socialdemokraterna]]|25,99 %|{{EU/meta/röd}}|25.99|657 497|6|–2,07 %|{{EU/meta/ljusgrå}}|28.06|–95 320|–1}}
{{Procentstapel2|[[Moderaterna]]|20,75 %|{{EU/meta/blå}}|20.75|524 755|5|–2,42 %|{{EU/meta/ljusgrå}}|23.17|–96 813|±0}}
{{Procentstapel2|[[Vänsterpartiet]]|15,82 %|{{EU/meta/bordeaux}}|15.82|400 073|3|+2,90 %|{{EU/meta/ljusgrå}}|12.92|+53 309|±0}}
{{Procentstapel2|[[Folkpartiet]]|13,85 %|{{EU/meta/gul}}|13.85|350 339|3|+9,03 %|{{EU/meta/ljusgrå}}|4.82|220 963|+2}}
{{Procentstapel2|[[Miljöpartiet]]|9,49 %|{{EU/meta/grön}}|9.49|239 946|2|–7,73 %|{{EU/meta/ljusgrå}}|17.22|–222 146|–2}}
{{Procentstapel2|[[Kristdemokraterna (Sverige)|Kristdemokraterna]]|7,64 %|{{EU/meta/blå}}|7.64|193 354|2|+3,72 %|{{EU/meta/ljusgrå}}|3.92|+88 181|+2}}
{{Procentstapel2|[[Centerpartiet]]|5,99 %|{{EU/meta/gul}}|5.99|151 442|1|–1,17 %|{{EU/meta/ljusgrå}}|7.16|–40 635|–1}}
{{Procentstapel2|Övriga partier och kandidater|0,48 %|{{EU/meta/grå}}|0.48|12 031|0|–2,25 %|{{EU/meta/ljusgrå}}|2.73|–61 253|±0}}
{{Procentstapel2|Ogiltiga och blanka röster|2,28 %|{{EU/meta/grå}}|2.28|59 077|0|+0,66 %|{{EU/meta/ljusgrå}}|1.62|+14 911|±0}}
{{Procentstapel2|'''Valdeltagande'''|38,84 %|#000000|38.84|2 588 514|22|–2,79 %|#999999|41.63|–138 803|±0}}
}}