Malmö museum

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Malmö Museum)
Ej att förväxla med Malmö museum (1985–2023).
Malmö museum
Malmö museer på Malmöhus slott.
Information
Etablerat1841
Antal anställdaca 100 (2015)
Besökare per år446 685 (2017)[1]
MuseichefBiljana Topalova-Casadiego
Webbplats
malmo.se/museer

Malmö museum (1985–2023 benämnt Malmö museer) är ett kommunalt och regionalt museum i Malmö.[2] Museet visar utställningar om teknik, sjöfart, naturhistoria och historia. Malmö museum har också ett akvarium. Utställningarna visas primärt på Slottsholmen och i Teknikens och Sjöfartens hus. På Slottsholmen är Malmöhus slott en del av museet och där ligger också Malmö konstmuseum.[3]

Malmö museum är också ett science center.[4] I Science center Malmö ingår utställningarna Idéplaneten, Framtidens fordon, Muskler och motorer, Himmel och jord, Tidernas stad, Smart och Vår natur.[5]

Malmö museum har även ett arkeologiskt[6] och marinarkeologiskt[7] fyndansvar för Malmö på uppdrag av länsstyrelsen, och ett kommunalt uppdrag inom kulturmiljövård.[8] Museet erhöll 2002 utmärkelsen Årets museum[9] av Riksförbundet Sveriges museer. Biljana Topalova-Casadiego är sedan 2021 chef på Malmö museum.[10] De senare museicheferna är Mats Fastrup tf museichef 2019 - 2021. Katarina Carlsson 2015-2019, Göran Larsson 2005-2014.

Museet bytte namn från Malmö Museer till Malmö museum den 12 april 2023.[11]

22 april 2023 invigdes i delvis ombyggda Teknikens och sjöfartens hus den av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med flera donerade 360° domteater-biografen Wisdome. Biografen med kringutrymmen ingår i en kedja av liknande anläggningar runt om i Sverige och visar specialgjorda filmer med teman om rymden och vetenskaplig forskning och samverkar bland andra med olika universitet.[12][13]

Samlingar[redigera | redigera wikitext]

Malmö museums samlingar innehåller ungefär 500 000 föremål, 4 miljoner fotografier, 3–4 miljoner arkeologiska artefakter och en arkivsamling. Till museets största samlingsområden hör kulturhistoria, natur, arkeologi, teknik- och sjöfartshistoria.[14] En del av museets föremål finns sökbara i databasen Carlotta.[15]

Utställningar[redigera | redigera wikitext]

Museet har ett flertal fasta basutställningar. På Slottsholmen finns basutställningarna Malmöhus slott, Makt över människor, På kungens order,[16] Vår natur, Akvariet, Välkommen till Sverige, Färg, form och funktion, Strandkanten och Skånska dinosaurier och andra jättegamla djur och Ledtrådar – stolphål, DNA och andra spår från forntiden. Där finns också Malmö Museers naturhistoriska dioramor som skildrar svensk natur. De byggdes under 1930- och 40-talen. I huvudentrén på Slottsholmen visas sedan 1937 Malmö museums giraff.

På Teknikens och sjöfartens hus finns basutställningarna Ubåten U3,[17][18] Båtlekrummet, Utan land i sikte, Kustland, Muskler och motorer, Idéplaneten, Framtidens fordon, Himmel och jord, Intryck, Smart, Tidernas stad och Women making history.[19]

Museet visar och producerar också tillfälliga utställningar[20]. År 2012 visades utställningen Muri Romani Familja.

Ledtrådar – stolphål, DNA och andra spår från forntiden[redigera | redigera wikitext]

Utställningen handlar om de människor som levde här långt före oss och de spår de lämnade efter sig. Från äldsta stenålder för 14 000 år sedan, och fram till slutet av järnåldern för ungefär 1 000 år sedan. Trådar och paralleller dras till vår egen samtid. Utställningen visar också hur vi anser oss kunna veta det vi säger oss veta idag om forntiden.[21]

Makt över människor[redigera | redigera wikitext]

Genom människors livsöden skildras slottet Malmöhus historia från 1700-tal till nutid. Utställningen belyser i huvudsak den period då slottet fungerade som fängelse och de fångar som satt på Malmöhus.[22] Utställningen invigdes 2004.

Välkommen till Sverige[redigera | redigera wikitext]

Utställningen handlar om de månader 1945 då Malmö museum förvandlades från offentligt museum till flyktingförläggning. Kvinnor och män från nazismens koncentrationsläger kom till Malmö genom Röda Korsets räddningsaktion de Vita bussarna. En av de få kvarvarande Vita bussarna visas utanför Malmöhus slott.[23][24][25][26][27][28]

På kungens order[redigera | redigera wikitext]

På kungens order belyser historien om 1600-talets skånska krig och hur det gick till när Skåne blev en del av Sverige.[29]

Vår natur[redigera | redigera wikitext]

Vår natur handlar om naturen och djuren närmast oss, och om hur människan använder och påverkar naturen både lokalt och globalt. I utställningen visas delar av Malmö Museers naturhistoriska samlingar.[30]

Akvariet[redigera | redigera wikitext]

Malmö museums Akvarium invigdes 1937. 2015 renoverades akvariet helt och är nu dubbelt så stort som förut. Akvariet är uppdelat i tre avdelningar: Våra vatten, Unika och hotade miljöer och Djurens fantastiska funktioner.[31] Här finns olika djur och miljöer – från korallrev till tropisk regnskog och svensk insjö. Sammanlagt finns här 60 terrarier och akvarier.

Färg Form Funktion[redigera | redigera wikitext]

Färg, form och funktion handlar om naturens och djurens funktioner, färger och former. Här visas uppstoppade djur från hela världen. Bland annat en przewalskis häst, en näsapa och en kivifågel.[32]

Skånska dinosaurier och andra jättegamla djur[redigera | redigera wikitext]

I utställningen görs en tidsresa med Skåne i centrum från jordens urtid för 4,6 miljarder år sedan fram till nutid. I utställningen finns fossila fynd från dinosaurier, förhistoriska däggdjur och växter från Skåne. Under årmiljonerna har klimatet förändrats åtskilliga gånger och därmed påverkat förutsättningarna för livet i Skåne.[33]

Teknikens och sjöfartens hus
Malmö museum, Teknikens och sjöfartens hus.

Byggnader[redigera | redigera wikitext]

Huvudutställningarna visas i byggnaderna:

Dessutom ingår i stadsregionen utspridda byggnaderna (några tillfälligt stängda eller med annan verksamhet):

Historia[redigera | redigera wikitext]

Museet har sitt ursprung i den av komministern P. Ax. Hultman 1841 skapade naturhistoriska samlingen i Nya skolan, en av Hultman inrättad privatskola. 1851 övertogs samlingen av det nyinrättade Skånskt naturhistoriskt museum. 1890 beslöt Malmö stadsfullmäktige att överta ägandet av museet och 1901 invigdes ett nybyggt museum. Trots den stora byggnaden uppstod emellertid snart lokalbrist.

1937 öppnade Malmö Museum i nya moderna lokaler på Slottsholmen. Då fanns en uttalad ambition att presentera samlingarna på ett pedagogiskt sätt i folkbildande syfte, så att alla skulle lära sig något nytt vid besöket[34]. Istället för att, som tidigare, rada upp systematiska serier av museiföremål, utgick man från nya forskningsrön inom pedagogik och psykologi. Även utställningstexter skulle presenteras på ett användarvänligt sätt så att de väckte betraktarens intresse. Den naturhistoriska avdelningen skulle inte bara visa de biologiska preparaten utan också beskriva artens egenskaper och vilken ”nytta eller skada”[34] den hade för människan. I tidningar beskrevs museet som ”Europas modernaste”[35]. Redan vid öppningen fanns en avdelning med vattenlevande djur och en egen restaurang.

Mellan 1985 och 1999 fick Malmö stad en gemensam förvaltning för ett antal museer i och kring Malmö och 1985–2023 samlades dessa under namnet Malmö Museer. Museerna som slogs samman var Stadsmuseet, Teknik- och Sjöfartsmuseet, Naturmuseet, Konstmuseet och Stadsantikvariska avdelningen[36]. De tidigare museerna blev avdelningar med egna chefer under en gemensam museidirektör. 1999 ändrades organisationen igen och nu blev Malmö Konstmuseum och Stadsantikvariska enheten (Malmö Kulturmiljö) egna institutioner. Från den 1 juli 2008 ingår Malmö Kulturmiljö åter i Malmö Museer/Malmö museum. Sedan april 2023 är namnet Malmö museum återigen övergripande namn för alla verksamheterna.

Museichef var mellan 1999 och 2005 Kennet Johansson och mellan hösten 2005 och våren 2015 tidigare stadsarkivarien Göran Larsson.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Riksförbundet Sveriges museer (11 januari 2018). ”Svenska museibesök i topp”. Pressmeddelande. Läst 28 januari 2018. Arkiverad från originalet den 29 januari 2018.
 2. ^ Bylund, Jesper. ”Malmö Museer”. malmo.se. http://malmo.se/museer. Läst 22 januari 2016. 
 3. ^ Holmström, Petra. ”Malmö Konstmuseum”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 21 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160121043121/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Konst--design/Malmo-Konstmuseum.html. Läst 22 januari 2016. 
 4. ^ ”Om Sveriges 18 science centers - Svenska Science Centers”. Svenska Science Centers. Arkiverad från originalet den 16 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160116115633/http://fssc.se/sveriges-science-centers/. Läst 22 januari 2016. 
 5. ^ ”Science Center Malmö Museer”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 11 december 2016. https://web.archive.org/web/20161211082558/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Om-Malmo-Museer/Science-Center-Malmo-Museer.html. Läst 2 december 2016. 
 6. ^ Andersson, Louise. ”Arkeologi”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 29 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160129161224/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Samlingar/Foremalssamlingar/Arkeologi.html. Läst 22 januari 2016. 
 7. ^ ”Arkeologi och marinarkeologi”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 3 december 2016. https://web.archive.org/web/20161203000901/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Om-Malmo-Museer/Arkeologi-och-marinarkeologi.html. Läst 2 december 2016. 
 8. ^ Tegnér, Mimmi. ”Byggnadsantikvarisk verksamhet”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 29 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160129173119/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Kulturmiljovard/Byggnadsantikvarisk-verksamhet.html. Läst 22 januari 2016. 
 9. ^ ”Årets museum « Sveriges Museer”. www.sverigesmuseer.se. Arkiverad från originalet den 2 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160302171609/http://www.sverigesmuseer.se/om-sveriges-museer/arets-museum-2/. Läst 12 januari 2016. 
 10. ^ ”Hon blir ny chef för Malmö museer”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2021-05-24/hon-blir-ny-chef-for-malmo-museer. Läst 12 oktober 2021. 
 11. ^ ”Malmö museum - nytt namn på välkänt museum”. Malmö stad. https://malmo.se/Aktuellt/Artiklar-Malmo-stad/2023-04-12-Malmo-museum---nytt-namn-pa-valkant-museum.html. Läst 12 april 2023. 
 12. ^ Malmö stad 19 april 2023, "Nu öppnar Wisdome Malmö – en ny visualiseringsarena på Malmö museum"
 13. ^ Wisdomes webbplats
 14. ^ Andersson, Louise. ”Samlingar”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 19 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160119024015/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Samlingar.html. Läst 22 januari 2016. 
 15. ^ ”Carlotta”. http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/. Läst 22 januari 2016. 
 16. ^ ”Malmöhus slott”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 27 november 2016. https://web.archive.org/web/20161127182914/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Aktuella-utstallningar/Slottsholmen/Malmohus-slott.html. Läst 2 december 2016. 
 17. ^ Andersson, Louise. ”Ubåten U3”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 17 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160117144433/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Aktuella-utstallningar/Ubaten-U3.html. Läst 22 januari 2016. 
 18. ^ ”Welcome abord to discover a true submarine!”. u3.se. http://u3.se/. Läst 22 januari 2016. 
 19. ^ ”Teknikens och Sjöfartens hus”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 10 december 2016. https://web.archive.org/web/20161210143902/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Aktuella-utstallningar/Teknikens-och-Sjofartens-hus.html. Läst 2 december 2016. 
 20. ^ ”Aktuella tillfälliga utställningar”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 18 december 2016. https://web.archive.org/web/20161218191315/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Aktuella-utstallningar.html. Läst 2 december 2016. 
 21. ^ ”Startsida Malmö stad”. malmo.se. https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Museer/Utstallningar/Aktuella-utstallningar/Ledtradar---stolphal-DNA-och-andra-spar-fran-forntiden.html. Läst 12 oktober 2021. 
 22. ^ ”Makt över människor”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 29 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160129235300/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Artiklar/Makt-over-manniskor.html. Läst 4 oktober 2017. 
 23. ^ ”Välkommen till Sverige - Malmö Museum som flyktingförläggning och de vita bussarna 1945 - Svenskt Kulturarv”. www.svensktkulturarv.se. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171004191548/http://www.svensktkulturarv.se/skaane/malmoe-museer/vaelkommen-till-sverige-malmoe-museum-som-flyktingfoerlaeggning-och-de-vita-bussarna-1945. Läst 4 oktober 2017. 
 24. ^ ”Från kvinnolägret i Ravensbrück till Malmö”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2015-05-17/fran-kvinnolagret-i-ravensbruck-till-malmo. Läst 4 oktober 2017. 
 25. ^ ”Välkommen till Sverige”. malmo.se. http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Aktuella-utstallningar/Slottsholmen/Valkommen-till-Sverige.html. Läst 4 oktober 2017. 
 26. ^ ”Bernadottes bussar räddade 15 000 fångar”. Expressen. http://www.expressen.se/kvallsposten/bernadottes-bussar-raddade-15-000-fangar/. Läst 4 oktober 2017. 
 27. ^ ”När Malmö museer blev flyktingförläggning 1945”. HD. https://www.hd.se/2015-05-08/nar-malmo-museer-blev-flyktingforlaggning-1945. Läst 4 oktober 2017. 
 28. ^ ”Välkommen till Sverige - Malmö Museum som flyktingförläggning och de vita bussarna 1945 - Svenskt Kulturarv”. www.svensktkulturarv.se. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171004191548/http://www.svensktkulturarv.se/skaane/malmoe-museer/vaelkommen-till-sverige-malmoe-museum-som-flyktingfoerlaeggning-och-de-vita-bussarna-1945. Läst 4 oktober 2017. 
 29. ^ ”På kungens order - 1600-talets skånska krig”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171005050706/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Artiklar/Pa-kungens-order.html. Läst 4 oktober 2017. 
 30. ^ ”Vår natur – en ny basutställning om naturen och djuren närmast oss”. Mynewsdesk. http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/vaar-natur-en-ny-basutstaellning-om-naturen-och-djuren-naermast-oss-1012963. Läst 4 oktober 2017. 
 31. ^ ”Akvariet på Malmö Museer”. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171004190542/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Nyhetsarkiv-Malmo-Museer/2014-09-30-Akvariet-pa-Malmo-Museer.html. Läst 4 oktober 2017. 
 32. ^ ”Slottsholmen”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171005050843/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Aktuella-utstallningar/Slottsholmen.html. Läst 4 oktober 2017. 
 33. ^ ”Skånska dinosaurier - och andra jättegamla djur”. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171005050621/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Nyhetsarkiv-Malmo-Museer/2016-10-20-Skanska-dinosaurier---och-andra-jattegamla-djur.html. Läst 4 oktober 2017. 
 34. ^ [a b] ^ [a b] Anderberg, AD. (1942). Malmö Museum 1841-1941, Naturhistoriska Avdelningen. AB Allhems Förlag, Malmö. Sid. 62
 35. ^ ^ Tidningen Arbetet, 18 juni 1937. Skånska Aftonbladet, 18 juni 1937. Skånska dagbladet, 18 juni 1937
 36. ^ Andersson, Louise. ”Malmö Museers historia”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 12 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160112203231/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Om-Malmo-Museer/Malmo-Museers-historia.html. Läst 12 januari 2016. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]