Marknadsstörningsavgift

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Marknadsstörningsavgift är en särskild avgift som näringsidkare kan åläggas att betala om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot vissa bestämmelser i Marknadsföringslagen (2008:486).[1]

Marknadsstörningsavgift kan dömas ut om marknadsföringen varit aggressiv. Enligt 7 § Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel.[2]

Aggressiv marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sådan aggressiv marknadsföring som anges i punkterna 24–31 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG[3] är alltid att anse som otillbörlig.[4]

Vilseledande enligt 9 §, 10 § eller 12 – 17 §§ är att anse som tillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.[5]

Sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkterna 1 – 23 i direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.[6]

 • Utpekande av annan näringsidkare enligt 18 § Marknadföringslagen.[7]
 • Inte innehållit en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra.[8]

Marknadsstörningsavgift kan också dömas ut om näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i

när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter.

Marknadsföringsavgiften tillfaller staten.[15]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ 48 § Marknadsföringslagen (2008:486)
 2. ^ 7 § Marknadsföringslagen (2008:486)
 3. ^ ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG”. Europeiska unionen. 11 maj 2005. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=SV. 
 4. ^ 7 § 4 stycket Marknadsföringslagen (2008:486)
 5. ^ 8 § Marknadsföringslagen (2008:486)
 6. ^ 8 § 2 stycket Marknadsföringslagen (2008:486)
 7. ^ 18 § Marknadsföringslagen (2008:486)
 8. ^ 20 § Marknadsföringslagen (2008:486)
 9. ^ 14, 14 a §§ Tobakslagen (1993:581)
 10. ^ 4 kap. 10 § Alkohollagen (1994:1738)
 11. ^ 8 kap. 7, 8, 9 och 14 §§ Radio- och TV-lagen (2010:696)
 12. ^ 15 kap. 4 § Radio- och TV-lagen (2010:696)
 13. ^ 11 § Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
 14. ^ 8 § Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
 15. ^ 29 § 4 stycket Marknadsföringslagen (2008:486)