Matrisskrivare

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Exempel på utskrift från matrisskrivare där man tydligt kan se avtryck av nålarna i matrishuvudet.
En Tandy 1000 HX med tillhörande matrisskrivare.

En matrisskrivare, eller punktmatrisskrivare, är en typ av skrivare som använder en matris av nålar som trycks på ett färgband för att skapa utskrifter, en process som liknar den hos en mekanisk skrivmaskin. Till skillnad från skrivmaskinen använder matrisskrivarna inga färdiga typer. Den kan alltså skriva ut tecken av valfri form, och även bilder samt annan grafik, i den upplösning nålmatrisen medger. Vissa matrisskrivare har dessutom flera färgband och kan därmed skriva färgutskrifter. Dock går det normalt inte att variera styrkan eller mättnaden av varje grundfärg varför antalet färger är starkt begränsat.

Numera är matrisskrivare ganska ovanliga eftersom de är dyrare i tillverkning och därmed i inköp än bläckstråleskrivare och laserskrivare och skriver inte särskilt snyggt. Enda fördelen är egentligen den mycket låga driftskostnaden, vilket har begränsat användningen till utskrift av till exempel loggar, lönespecifikationer, följesedlar, fakturor och så vidare där stora mängder data behöver skrivas ut men utskriftskvaliteten har underordnad betydelse. Oftast använder matrisskrivarna sammanhängande papper försett med hålremsor längs sidorna, så kallat traktorpapper. Detta är en fördel då stora mängder data ska skrivas ut i tidsordning, till exempel en logg över en industriprocess. Ibland används självkopierande papper eller karbonpapper tillsammans med matrisskrivare så kan en utskriftkopia fås samtidigt med originalutskriften. Det är ofta användbart i samband med utskrift av fakturor, följesedlar, kvitton och liknande.