Mellanfreden i Moskva

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Mellanfreden i Moskva
Finnish areas ceded in 1944.png
De områden som överlämnades till Sovjetunionen efter Finska fortsättningskriget. Porkkala återlämnades till Finland år 1956, tidigare än vad det 50-åriga kontraktet talade om.
Typ bilateralt avtal
Innehåll fred efter Finska fortsättningskriget
Signerades 12 september 1944
Plats Moskva, Ryska SFSR, Sovjetunionen
Parter 2
Ratificerat av Sovjetunionen
Finland

Mellanfreden i Moskva (finska: Moskovan välirauha) är benämningen på det fredsfördrag som undertecknades av Sovjetunionen och Finland efter fortsättningskriget. Avtalet undertecknades den 19 september 1944.

Fredsvillkor[redigera | redigera wikitext]

I fråga om områdesöverlåtelser, följde fördraget Moskvafredens krav. Finland skulle överlåta Karelska näset, Ladogas norra del, samt Sallaområdet. Därtill krävde Sovjetunionen att Petsamo skulle överlåtas samt att Hangöområdet, som ingått i Moskvafreden, skulle bytas ut mot en arrendering av Porkkalaområdet under 50 år. Förutom områdeskraven krävdes Finland på 300 miljoner dollar i krigsskadestånd, att Finlands kommunistiska parti skulle tillåtas verka, och att fascistiska organisationer skulle upplösas (och även förment fascistiska, såsom Lotta Svärd-organisationen) samt att de tyska trupperna skulle fördrivas från Lappland. Fördrivningen av tyskarna gav upphov till Lapplandskriget.

Verkställandet av mellanfredsfördraget övervakades i Finland av den allierade kontrollkommissionen som leddes av den sovjetiska generalöversten Andrej Zjdanov. Kommissionen bestod av enbart en britt, de resterande medlemmarna var från Sovjetunionen.

Mellanfreden eller mellanfredstiden[redigera | redigera wikitext]

I senare ögon kan namnet mellanfreden verka förvirrande, men namnvalet beror på att ifrågavarande fred knöts enbart mellan Finland och Sovjetunionen och att det enbart var ämnat att vara i kraft tills ett nytt fördrag skrivits under. Det andra världskriget fortsatte ännu efter att fortsättningskriget avslutats och ett fredsfördrag mellan alla länder skrevs under i Paris år 1947. Här förnyades även fredsfördraget mellan Finland och Sovjetunionen, med samma innehåll som mellanfredens avtal. Fred mellan Finland och Storbritannien, samt alla andra samväldesstater som förklarat Finland krig den 5 december 1941 undertecknades dock först vid Parisfördraget 1947.

Mellanfreden i Moskva bör inte blandas samman med Moskvafreden som innebar slutet för vinterkriget år 1940. Man trodde redan vid undertecknandet av Moskvafördraget att avtalet inte skulle vara av permanent karaktär utan temporärt. Tiden mellan Moskvafreden och fortsättningskriget har därför kallats för "mellankrigstiden" i Finland, trots att denna term även används för (och kan misstas) för tiden mellan första- och andra världskriget.

Ordet mellanfred syftar även på att krigshandlingarna inte var slut för Finlands del i och med mellanfreden, på grund av det ovannämnda Lapplandskriget.

Se även[redigera | redigera wikitext]