Mikrotillstånd

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett mikrotillstånd är inom fysiken en komplett beskrivning av tillståndet för ett system. Läge och rörelsemängd är alltså kända för alla partiklar som ingår i systemet. Kvantmekaniskt kan det uttryckas som att vågtalen för alla partiklar är kända. I praktiken är det mycket opraktiskt att beskriva större system i dess mikrotillstånd då det blir nästintill omöjligt att arbeta med det stora antal parametrar som behövs för att beskriva systemet. Större system brukar därför beskrivas i makrotillstånd.

Antalet mikrotillstånd betecknas ofta med bokstaven W eller Ω. Om ett system består av två delsystem A och B är det totala antalet tillstånd Ω = ΩA x ΩB. Inom statistisk mekanik definieras entropi som logaritmen av antalet mikrotillstånd: S = kB ln Ω, där kB är Boltzmanns konstant.