Militära grader i Kroatien

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Militära grader i Kroatien visar tjänstegrader och gradbeteckningar i den kroatiska armén och det kroatiska flygvapnet.

Generali - Generalspersoner
Army-HRV-OF-10.svgNaramenica službene odore stožernog generala HRZ i PZO.svg Army-HRV-OF-09.svgNaramenica službene odore generala zbora HRZ i PZO.svg Army-HRV-OF-08.svgNaramenica službene odore generala pukovnika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OF-07.svgNaramenica službene odore generala bojnika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OF-06.svgNaramenica službene odore brigadnog generala HRZ i PZO.svg
stožerni general general zbora general pukovnik general bojnik brigadni general
Armégeneral General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral
Časnici - Officerare
Viši časnici - Regementsofficerare Niži časnici - Kompaniofficerare
Army-HRV-OF-05.svgNaramenica službene odore brigadira HRZ i PZO.svg Army-HRV-OF-04.svgNaramenica službene odore pukovnika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OF-03.svgNaramenica službene odore bojnika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OF-02.svgNaramenica službene odore satnika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OF-01a.svgNaramenica službene odore natporučnika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OF-01b.svgNaramenica službene odore poručnika HRZ i PZO.svg
brigadir pukovnik bojnik satnik natporučnik poručnik
Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik
Dočasnici - Specialistofficerare och gruppbefäl
Viši dočasnici - Specialistofficerare Niži dočasnici - Gruppbefäl
Army-HRV-OR-09.svgNaramenica odore časničkog namjesnika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OR-08.svgNaramenica odore stožernog narednika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OR-07.svgNaramenica odore nadnarednika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OR-06.svgNaramenica odore narednika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OR-05.svgNaramenica odore desetnika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OR-04.svgNaramenica odore skupnika HRZ i PZO.svg
časnički namjesnik stožerni narednik nadnarednik narednik desetnik skupnik
Regementsförvaltare
Flottiljförvaltare
Förvaltare Fanjunkare Förste sergeant Sergeant Korpral
Vojnici - Soldater
Army-HRV-OR-03.svgNaramenica odore razvodnika HRZ i PZO.svg Army-HRV-OR-02.svgNaramenica odore pozornika HRZ i PZO.svg saknar gradbeteckning
razvodnik pozornik vojnik
Vicekorpral Menig 1kl Menig

Referenser[redigera | redigera wikitext]