Fanjunkare

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fanjunkare (från tyska: Fahnenjunker) är en militär grad som förekommer och har förekommit i olika länders arméer.

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Fanjunkaren var ursprungligen den unge man ("junker") som hade i uppgift att bära regementets fana.[1]

Länder[redigera | redigera wikitext]

Finland[redigera | redigera wikitext]

I den moderna finländska armén har graden faanjunkkari endast använts 1918 och avsåg då deltagare i en officersutbildningskurs i Fredrikshamn.

Norge[redigera | redigera wikitext]

Fanejunker var den högsta underofficersgraden i Norge till 1927. Den tilldelades normalt kommandersersjanter efter fem år i denna grad. Graden användes i infanteriet, ingenjörstrupperna, sjukvårdstrupperna och flygvapnet. I kavalleriet var motsvarande grad standartjunker och i artilleriet stykkjunker.

Ryssland[redigera | redigera wikitext]

Фанен-юнкер (fanen-junker) var till 1856 en grad för officersaspiranter i det lätta kavalleriet.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: fanjunkare (Sverige)

Historisk utveckling[redigera | redigera wikitext]

Fanjunkare var i Sverige en underofficersgrad som infördes 1806. Graden blev 1833 högsta underofficersgraden i den indelta armén och 1837 i den värvade armén samt från 1936 den näst högsta i den svenska armén efter förvaltare. Vid befälsreformen 1972 blev personer med fanjunkares grad (i artilleriet styckjunkare) utnämnda till antingen löjtnanter eller kaptener beroende på anställningstiden i graden, medan personer med överfurirs och rustmästares grad blev utnämnda till sergeanter eller fanjunkare. När 1983 års befälsordning infördes, utnämndes personer med fanjunkares grad till löjtnanter.

Mellan 1990 och 2008[redigera | redigera wikitext]

Mellan 1990 och 2008 utnämndes inga nya fanjunkare i Sverige. De få som fanns kvar var:

  1. förordnade i graden som värnpliktiga efter särskild kompetensprövning eller efter befordringskurs inom FBU (nuvarande Försvarsutbildarna),
  2. förordnade i graden i hemvärnet eller
  3. tillhör den snabbt krympande kategorin reservunderofficerare, som huvudsakligen anställts i reserven före 1983 efter förtidsavgång som yrkesunderofficer.
  4. förordnade i utlandstjänstgöring eller annat specialfall

Sedan 2009[redigera | redigera wikitext]

Fanjunkaregraden återinfördes 1 januari 2009, som en specialistofficersgrad över förste sergeant, och under förvaltare. Tjänsteställningsmässigt står graden över fänrik men under löjtnant.

Armén Flottan Flygvapnet
SWE-mössmärke-vit.svg SWE-Fanjunkare.svg SWE-Navy-2Stripes.svg SWE-Airforce-2Stripes.png

Internationell jämförelse[redigera | redigera wikitext]

Fanjunkargraden är av Försvarsmakten inplacerad i NATO-nivån OR 7, vilket motsvarar Sergeant First Class i US Army, Gunnery Sergeant i USMC, Staff/Colour Sergeant i brittiska armén, Hauptfeldwebel i Bundeswehr och Sergent-chef i franska armén. Bland grannländerna och de neutrala länderna motsvar graden Oversergent i den danska armén, fältväbel i Finlands armé, vanemveebel i den estniska armén, Feldweibel/Fourier/Hauptfeldweibel i den schweiziska armén samt Stabswachtmeister i Bundesheer.

Tyskland[redigera | redigera wikitext]

I Bundeswehr är en Fahnenjunker en officersaspirant med tjänsteställning som Unteroffizier (OR-5), motsvarande sergeant i Sverige.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Svensk etymologisk ordbok”. http://runeberg.org/svetym/0217.html. Läst 11 maj 2015.