Fänrik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Fänrik (förkortning: fk) är i många länder den lägsta officersgraden. I Sverige återinfördes graden 1914 och erhålls efter examination från officersprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Fänrik (tidigare underlöjtnant eller kornett) är den lägsta officersgraden i försvarsmakten och klassas som taktisk officer, till skillnad från specialistofficerare. Graden erhålls efter examination från officersprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg, en sex terminer lång högskoleutbildning om 180 högskolepoäng. För att bli antagen till officersprogrammet måste man ha genomgått militär grundutbildning. Varje år antas 100-150 officersaspiranter till programmet.

Fänriken kan tjänstgöra i befattningar som till exempel plutonchef eller teknisk officer. Efter två års godkänd tjänstgöring befordras fänriken till löjtnant.

Fänrik i Hemvärnet[redigera | redigera wikitext]

En fänrik inom hemvärnet är antingen ställföreträdande plutonchef, plutonchef, befäl till förfogande eller kompanikvartermästare. Utbildningen till fänrik i hemvärnet har antingen skett som befälselev under grundutbildningen eller vid hemvärnet. Alla fänrikar, oavsett tidigare utbildning, måste dock genomgå hemvärnsplutonchefskurs innan de kan förordnas som fänrikar i hemvärnet.

En fänrik i hemvärnet som inte är anställd som yrkes- eller reservofficer klassas inte som officer, utan som officers vederlike.[1]

Kronfänrik[redigera | redigera wikitext]

Kronfänriken är benämningen på förste fanföraren vid Livgardets infanteri som bär regementets fana vid ceremoniella tillfällen. Befattningen tillsätts årligen vid Livgardet och är ett hedersuppdrag för nya fänrikar. Historiskt är kronfänriken den person som i strid förde konungens baner.[2]

Gradbeteckning[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckning på ärm[redigera | redigera wikitext]

Gradbeteckning på huvudbonad[redigera | redigera wikitext]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Ursprung[redigera | redigera wikitext]

Fänriken var ursprungligen den officer som förde kompaniets fana i strid. Han ansvarade även för sjukvårdstjänsten inom kompaniet. Han skulle också leda exercisen. Fänriken biträddes av föraren, en underofficer. För fänrikar (tidigare underlöjtnant) och löjtnanter fanns förr den sammanfattande benämningen subalternofficerare. I kavalleriet benämndes fänriken före 1835 kornett.

Värnpliktig fänrik[redigera | redigera wikitext]

Graden värnpliktig fänrik är egentligen en kvarleva från den tiden då Sverige hade ett så kallat invasionsförsvar som var dimensionerat för att kunna stå emot en storskalig invasion. Då fanns ett behov av värnpliktig personal i vissa chefsbefattningar. Idag kvarstår inte det behovet och numera utbildas inte värnpliktiga fänrikar. Utbildning av värnpliktiga fänrikar förekom endast i armén. Graden fänrik kunde även uppnås genom så kallade befordringskurser inom FBU, Hemvärnet eller Lottakåren.

Uppehåll i officersutbildningen[redigera | redigera wikitext]

Under 2006 påbörjades den nya yrkesofficersutbildningen efter två års uppehåll, under 2004 och 2005 utbildades inga kadetter till officerare av Försvarsmakten. Numera läser kadetter som skall bli yrkesofficerare tre år på militärhögskola, medan blivande reservofficerare läser ett år med ett påföljande år av praktiktjänstgöring på sitt förband.

Fram till 2010[redigera | redigera wikitext]

Fänrik var länge den första graden en officersaspirant erhöll efter avslutad krigsskola, där han haft graderna fanjunkare och sergeant och tjänstgjort i dessa befattningar under sin praktiktjänstgöring på hemmaregementet. Fänriken var inte tillsvidareanställd - hade ej kunglig fullmakt. Efter provtjänstgöring på hemmaregementet valdes lämpliga fänrikar in som medlemmar i regementets officerskår. Konungen utfärdade officersfullmakt för personen i fråga och denne erhöll graden underlöjtnant.

Efter utbildningsuppehållet började officerare återigen utbildas 2006. Detta program, som gick under benämningen Yrkesofficersprogrammet (YOP), genomfördes endast för en kull, och kom för efterföljande kull att ersättas av Officersprogrammet (OP). Under YOP genomfördes termin 1-2 samt 5-6 på funktionsskola och termin 3-4 på Militärhögskolan i Halmstad (MHS-H). Utbildningen genomfördes i enlighet med högskoleförordningen och gav 180 högskolepoäng. Påståendet att alla yrkesofficerare som tog examen efter utbildningsuppehållet skulle ha läst på Militärhögskolan Karlberg är alltså felaktigt.

Från och med 2007 utbildas officerare enligt den nya treåriga officersutbildningen vid MHS och den första kullen förväntas utexamineras 2010. MHS har dock inte lyckats med att fylla alla 170 platser och antalet som utexamineras beräknas till 100.

Internationell jämförelse[redigera | redigera wikitext]

En svensk fänrik har närmast fredstida arbetsuppgifter som i USA utförs av en Non-Comissioned Officer (NCO). I Bundeswehr och Bundesheer är en Fähnrich inte en fänrik utan en kadett. I DDR var Fähnrich en underofficer närmast motsvarande en svensk sergeant före 1972.

Fänrik översätts till Second Lieutenant på engelska. Motsvarigheten i Storbritanniens flotta är Ensign och i Storbritanniens flygvapen Pilot officer.

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland utnämns värnpliktiga som har undergått reservofficersutbildningen under sina värnpliktstid till fänrik (inom marinen underlöjtnant) efter tjänstgöringstiden. Reservofficerare kan vidare befordras till löjtnant, premiärlöjtnant, kapten och till och med major/kommendörkapten efter fullgjord repetitionsutbildning.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Facklig information” (på en-us). http://www.reservofficerna.se/facklig-information/. Läst 26 juni 2017. 
  2. ^ ”kron-fänrik | SAOB” (på sv-SE). www.saob.se. http://www.saob.se/artikel/?seek=kronf%C3%A4nrik&pz=1#U_K2877_19075. Läst 26 juni 2017. 

Se även[redigera | redigera wikitext]