Minnesotamodellen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Minnesotamodellen (även känd som tolvstegsbehandling eller tolvstegsmetoden) är en psykosocial behandlingsform som bygger på anonyma alkoholisters synsätt och dess tolv steg. I behandlingen ingår reguljära möten inom olika tolvstegsprogram, som det sen är meningen att klienten skall fortsätta gå på även efter behandlingen. Metoden togs fram av den Minnesotabaserade Hazelden Foundation 1949[källa behövs] och är idag en av de mest tillämpade behandlingsmetoderna. Från början gick den egentligen inte ut på så mycket mer än att ge rutin och husrum för alkoholister, som sedan fick gå på AA-möten. Metodiken har dock efterhand byggt ut genom förvärvande erfarenheter, behandlingsformens spridning och anpassning till personalens kompetens.

Det finns viss variation på behandlingsinriktningen beroende på enskilt behandlingshem och om behandlingen sker endast i sluten form när det gäller Minnesotamodellen. I de flesta fall skall klienten redan innan behandlingen vara helt drogfri, men en del behandlingshem har avgiftning som första insats. I regel består behandlingen av en primärfas följt av en uppföljning förutom fortsatt deltagande i möten till det relevanta tolvstegsprogrammet. Längden på behandlingen varierar från 4-6 veckor för slutenvårdsbehandlingar, efterbehandling i några veckor och uppföljande möten i ungefär ett år. I de flesta fall består behandlingen av gruppterapi, individuell terapi är undantag gällande Minnesotamodellen. Material och övningar delas ut till behandlingsdeltagarna som får sätta ihop en personlig pärm, som stöd efter behandlingen.[1]

På behandlingsinstitutionerna som tillämpar minnesotamodellen arbetar det ofta personer med ett eget före detta missbruk, som själva blivit hjälpta av programmet.[2] Det finns inga lagfästa krav på utbildning, men med tre kurser om två helger vardera kan man erhålla "Certifiering i tolvstegsbehandlingens kunskap och läroprocesser utifrån tillitsmodellen" (CTL).[3]

Statens beredning för medicinsk utvärdering konstaterade i en forskningsöversikt från 2001 att det finns belägg för att minnesotamodellen är en effektiv behandlingsmetod vid alkoholberoende. När det gällde narkotika varierar dock utfallet, mycket beroende på preparat. För heroin och kokain visade sig andra typer av psykosocial behandling vara mer effektivt. Ingen av de studier som gjordes när det gällde cannabis visade att någon psykosocial behandling har någon effekt. När det gällde amfetamin fanns det inte studier nog för att myndigheten skulle kunna dra några slutsatser om någon behandling, inte heller minnesotamodellen.[4][5] I början på 2010-talet gjorde Socialstyrelsen en ny genomgång om forskningen för att bedöma graden av evidens för behandlingsmetoden och dess effekt.[6] Enligt Socialstyrelsens bedömning är tolvstegsbehandlingen relativt effektiv vid alkoholberoende (bedöms som 2 enligt en skala från 1 till 10, där 1 anger hög nytta i förhållande till kostnaden och 10 anger mycket liten nytta i förhållande till kostnaden), något mindre effektiv när det gäller centralstimulerande preparat (bedöms som 3 enligt den tiogradiga skalan) och inte effektiv när det gäller opiater (bedömd som 8 enligt den tiogradiga skalan).[7]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Socialstyrelsen: Kostnader för psykosocial behandling av missbruk Arkiverad 27 september 2007 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ Tengvald, Karin: Kunskap om verkningsfulla insatser – ett handlingsstöd för praktiskt utövande av socialt arbete Arkiverad 11 januari 2006 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ GSK ehf ; utbildning och utveckling inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser: Schema och innehåll 2009
  4. ^ SBU: Alkohol och narkotikaproblem - Effektiv hjälp finns i vården Arkiverad 8 januari 2009 hämtat från the Wayback Machine.
  5. ^ SBU: Behandling av alkohol- och narkotikaproblem ; En evidensbaserad kunskapssammanställning Arkiverad 18 december 2013 hämtat från the Wayback Machine. (2001)
  6. ^ Socialstyrelsen:Om Tolvstegsprogrammet Arkiverad 22 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.
  7. ^ ”Tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen”. Socialstyrelsen. 25 juni 2017. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/tolvstegsbehandling. Läst 25 juni 2017. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]