Socialstyrelsen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen2010a.JPG
Socialstyrelsens huvudkontor
Departement Socialdepartementet
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Ledning Myndighetschef
Kommun Stockholm
Län Stockholm
Generaldirektör Lars-Erik Holm
Antal anställda drygt 600
Instruktion SFS 2009:1243 (lagen.nu)
Regleringsbrev För budgetåret 2013
Webbplats www.socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet. Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Myndigheten inrättades 1913 och erhöll sin nuvarande form 1968 genom sammanslagning med Medicinalstyrelsen.

Den 1 juni 2013 övertog den nyinrättade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vissa delar av Socialstyrelsens tidigare uppdrag.

Information om förändring i Socialstyrelsens verksamhet från och med den 1 juli 2015, läs mer på Socialstyrelsens webbplats. Förändringarna gäller arbetet med smittskydd, kunskapsöversikter och ansvarsfrågor inom hälso- och sjukvården.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Större delen av Socialstyrelsens verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom de områden som nämndes ovan. Socialstyrelsen samlar in, sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap, tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap samt utför andra myndighetsuppgifter som till exempel att ansvara för hälsodataregister och officiell statistik.

Socialstyrelsens författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Socialstyrelsen utfärdar juridiskt bindande föreskrifter som samlats i Socialstyrelsens författningssamling SOSFS.

Den består av två skriftserier med föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. De två serierna delas in efter socialförfattningar och medicinalförfattningar, betecknade SOSFS (S) respektive SOSFS (M).

I socialförfattningarna ges föreskrifter och råd om handläggning, dokumentation och datahantering inom socialtjänst men även stöd till personer med funktionsnedsättning, äldrevård, vård av unga och missbruksvård samt fastställande av faderskap och vårdnadsfrågor.

Medicinalförfattningarna innehåller råd och föreskrifter om kompetenskrav för vårdpersonal, restriktioner vid särskilda sjukdomar och ingrepp, hantering av läkemedel och medicintekniska produkter samt regler angående hygien, smittskydd och tvångsvård. Författningarna reglerar även hantering av patientdata och användning av vissa termer och begrepp inom vården. Några speciella men viktiga frågor som också behandlas är dödförklaring, fastställande av kön, åldersutredning samt anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.

Socialstyrelsens författningar behandlar även hälsofarliga miljöfaktorer.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Socialstyrelsens kontor på Rålambsvägen.

Socialstyrelsen har sitt huvudkontor i Stockholm på Rålambsvägen 3 och Gjörwellsgatan 30 i Marieberg.

Ledning[redigera | redigera wikitext]

Socialstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten. Från och med 3 mars 2008 är Lars-Erik Holm generaldirektör. Vid Socialstyrelsen finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare.[1]

Avdelningar och stödfunktioner[redigera | redigera wikitext]

Socialstyrelsen har fem sakavdelningar och tre stödfunktioner.[2] Avdelningar:

 • Statistik och jämförelser
 • Regler och behörighet
 • Kunskapsstyrning
 • Kunskapsstöd
 • Utvärdering och analys

Den 1 juni 2013 bildade Tillsynsavdelningen och tillståndsdelen i Regler och tillståndsavdelningen den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Stödfunktioner

 • Kommunikation
 • Verksamhetsstöd
 • GD-stab

Råd och nämnder[redigera | redigera wikitext]

 • Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet)
 • Socialstyrelsens insynsråd
 • Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation (Donationsrådet)
 • Rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet)
 • Rikssjukvårdsnämnden

Generaldirektörer och chefer[redigera | redigera wikitext]

Yrken under Socialstyrelsens tillsyn[redigera | redigera wikitext]

Socialstyrelsen har tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. Huvuddelen av tillsynen bedrivs som verksamhetstillsyn men även individtillsynen är en viktig del av myndighetens tillsyn.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Socialstyrelsens webbplats (Verksledning)”. http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/verksledning/. Läst 27 januari 2011. 
 2. ^ ”Socialstyrelsens webbplats (Organisation)”. http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/. Läst 27 januari 2011. 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]