Mirabilia Urbis Romae

Från Wikipedia
Mirabilia Urbis Romae
OriginalspråkLatin
GenreReseguide
Utgivningsår1140-talet

Mirabilia Urbis Romae, latin Staden Roms underverk, är en pilgrimsguide till staden Rom, första gången sammanställd på 1140-talet. Originalutgåvan författades av en kanik vid Peterskyrkan. Mirabilia Urbis Romae utgjorde standardguide för Roms pilgrimer och turister fram till 1400-talet, då Leon Battista Alberti utgav Descriptio urbis Romae.

Mirabilia Urbis Romae är uppdelad i följande avsnitt:

 • De muro urbis (om Roms murar)
 • De portis urbis (om Roms stadsportar)
 • De miliaribus (om milstenar)
 • Nomina portarum (stadsportarnas namn)
 • Quot porte sunt Transtiberim (om Trasteveres portar)
 • De arcubus (om Roms triumfbågar)
 • De montibus (om Roms kullar)
 • De termis (om Roms termer)
 • De palatiis (om Roms palats)
 • De theatris (om Roms teatrar)
 • De locis qui inveniuntur in sanctorum passionibus (om platser förknippade med helgonens martyrier)
 • De pontibus (om Roms broar)
 • De cimiteriis (om Roms begravningsplatser)
 • De iussione Octaviani imperatoris et responsione Sibille (om kejsar Octavianus fråga och sibyllans svar)
 • Quare facti sunt caballi marmorei (varför marmorhästarna uppfördes)
 • De nominibus iudicum et eorum instructionibus (om namnet på domarna och deras instruktioner)
 • De columna Antonii et Trajani (om Antoninus Pius-kolonnen och Trajanuskolonnen)
 • Quare factus sit equus qui dicitur Constantinus (varför Marcus Aurelius ryttarstaty uppfördes)
 • Quare factum sit Pantheon et postmodum oratio B. (varför Pantheon byggdes)
 • Quare Octavianus vocatus sit Augustus et quare dicatur ecclesia Sancti Petri ad vincula (varför Octavianus kallades Augustus, och ursprunget till kyrkan San Pietro in Vincolis namn)
 • De vaticano et Agulio (om Vatikanska kullen och "nålen")
 • Quot sunt templa trans Tiberim (om templen i Trastevere)
 • Predicatio sanctorum (om helgonpredikningar)

Referenser[redigera | redigera wikitext]