Mormonism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
En åttaårig flicka döps i Cerro Punta, Panama (2005).

Mormonism är en religion med över 15 miljoner utövare[1], varav en stor del (dock en minoritet) bor i ursprungslandet USA[2]. Dess anhängare kallas i folkmun mormoner[3][4]. Mormonerna anser att mormonismen är en gren av kristendomen, dock ifrågasätts detta av många kristna samfund då mormoner generellt inte tror på en treenig Gud eller att kanoniserad skrift är begränsad till Bibeln[5]. Mormonerna tror på Bibeln men tror på vidare uppenbarelse och har också andra heliga skrifter bl.a. Mormons bok[6] och har därav fått namnet "mormoner"[3].

Med mormonism menas Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och andra, mindre grupper inom sista dagars heliga-rörelsen som alla hävdar att de representerar den enda sanna mormonismen.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga grundades 1830 av amerikanen Joseph Smith (23 december 1805 – 27 juni 1844) även om många väsentliga händelser ägde rum från 1820 och framåt.

Kristus och familjen utgör en central del[redigera | redigera wikitext]

Precis som i många andra kristna kyrkor är Kristus en viktig del av religionen. I kyrkan lär man sig mera om de lärosatser som Kristus predikade när han vandrade på jorden och hur vi kan använda dem i vardagen bland vänner men också bland sina egna uiithfamiljer.

Kritik riktad emot Joseph Smiths lärors historicitet[redigera | redigera wikitext]

 • Den kostbara pärlan var ett pergament med ca 60-talet hieroglyfer som Joseph Smith införskaffade av en antikhandlare och sedan uttydde till en hel bok, som påstods vara en genuin skrift skriven av Abraham. Nutida egyptologer har dock kunnat leda i bevis att den är en egyptisk mans dödsruna.[källa behövs] Dock har det ursprungliga dokumentet som Joseph Smith översatte aldrig undersökts av forskare eftersom den största delen av det ursprungliga pergamentet gått förlorad. Endast fragmentariska delar har bevarats för eftervärlden.[källa behövs]
 • En annan omstridd fråga är ursprunget till Mormons bok vilken Joseph Smith sade sig ha sett under övernaturliga omständigheter i möte med änglar, men som sedan inte gick att visa upp. Joseph Smith fick ändå flera människor att vittna om dess äkthet.

Mormons bok har inga historiska fakta som stödjer dess historicitet. Till exempel berättas det i Mormons bok om en viss judisk släkt som skulle utvandrat till Sydamerika och bildat en kultur där, inga arkeologiska fynd eller historiska dokumentet har kunnat stödja detta påstående. Det finns inte ett enda spår av en sådan kultur i Sydamerika under den tidsperioden, medan i stort sett alla de kulturer eller folkgrupper som nämns i Bibeln har kunnat spåras genom arkeologiska fynd eller historiska källor.

Mormonismens lära i förhållande till kristen tro[redigera | redigera wikitext]

Exempel på likheter[redigera | redigera wikitext]

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ger här exempel på sin upplevelse av hur deras tro liknar andra kristna [7]:

 1. Fokus på att acceptera Jesus Kristus som världens frälsare.
 2. Tro på och värderingar om hur ett kristet liv bör levas.
 3. Tro på att acceptera Bibeln som Guds ord.

Exempel på skillnader[redigera | redigera wikitext]

Jesu Kristi Kyrka ger här även exempel på sin upplevelse av hur deras tro skiljer sig från andra kristna [8]:

 1. Tro på en återställelse av Jesu Kristi evangelium och en återställelse av myndigheten att handla i Guds namn.
 2. Tro på att ytterligare skrifter har getts för att mer tydligt svara på livets stora frågor.
 3. Tro på att vi är andliga söner och döttrar till Gud som levde med honom innan vi föddes till jorden.

Motståndare till kyrkan ger här exempel på sin upplevelse av hur mormonismen skiljer sig från andra kristna:

Frälsning av tro eller gärningar?[redigera | redigera wikitext]

Frälsning grundas endast på tro, men man får inte komma till den "högsta himlen" om man inte fullgör de mormonska plikterna; ger tionde, gifter sig med en mormon i ett mormonskt tempel osv. Bibeln, däremot, lär att (den fullständiga) frälsningen grundas endast på tron på Jesus Kristus. I Romarbrevet 3:21-4:12 skriver Paulus i klartext att frälsningen fås enbart genom tron på Jesus, inget annat. Dock står det också att tro utan rättrådigt leverne inte är fullgod tro. Skillnaden är att det är genom tro och inte genom en mängd prestationer man kommer till himlen, så som när "rövaren på korset" bad Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike och Jesus svarade honom "idag ska du få vara med mig i paradiset".[9]. Däremot säger Jesus i bibeln att "ingen kommer in i himmelriket utom den som gör min himmelske faders vilja". I Matteusevangeliet 7:21-23 står det: "Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’ ." I Matteusevangeliet 12:46-50 står det: "Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig." Han svarade honom: "Vem är min mor, och vilka är mina bröder?" Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor."". Vad Jesus menar med "min himmelske faders vilja" är en tolkningsfråga. Det står dessutom i jakobsbrevet "Vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon?" (Jak 2:14).

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hävdar dock att kyrkan leds av Jesus Kristus genom kyrkans profeter, apostlar osv, och därmed att "de mormonska plikterna" är de som Jesus undervisade om. De menar att frälsning kommer genom både tro och handling.[10][11][12]

Messias i mångfald[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i tron på många gudagenerationer, vilka var och en levt på planeter liknande vår, har också tanken om ett stort antal frälsare utvecklats. Var och en av dessa gudagenerationer måste ha blivit räddade av varsin Messias. Brigham Young förklarade även att dessa inte bara hade varsin frälsare, utan även varsin frestare.[13] Han sade, i egenskap av Guds profet, att det alltid har varit på detta viset, från all evighet, och att det ska förbli så, i all evighet [14]

Lucifer - Jesus bror[redigera | redigera wikitext]

En av mormonismens mest kontroversiella trossatser är doktrinen att Lucifer skulle vara en yngre bror till Jesus. Enligt Milton R. Hunter tävlade Lucifer med Jesus om platsen som mänsklighetens frälsare.[15]

Treenighet eller tre gudar?[redigera | redigera wikitext]

Mormonerna tror ej på att den ende Guden, JHWH, skulle vara treenig, såsom de flesta kristna tror, med viktigaste grunden i trosbekännelsen och synoden från Nicea, år 325 e.Kr. De tror istället att de skulle vara tre separata gudar i en gudom, på ett annat sätt än vad som bekänns vid Nicea och liknande urkyrkliga synoder.[16]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.mormonnewsroom.org/article/2012-statistical-report-2013-april-general-conference
 2. ^ http://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics/country/united-states/
 3. ^ [a b] http://www.mormonnewsroom.org/blog/using-the-term-mormon-
 4. ^ http://www.ne.se/mormoner?i_h_word=mormon
 5. ^ http://www.patheos.com/blogs/peculiarpeople/2012/09/are-mormons-christians-yesnoand-yes/
 6. ^ http://www.lds.org/scriptures/pgp/a-of-f/1.8-9?lang=swe#7
 7. ^ How are Mormon Beliefs similar to other Christians? http://www.youtube.com/watch?v=PNTPHK3ydIE
 8. ^ http://www.youtube.com/watch?v=LZGY_uSuH_g
 9. ^ http://www.filippos.se/DrommenomGudomlighet.pdf
 10. ^ http://lds.org/?lang=eng
 11. ^ http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+7
 12. ^ http://www.jesukristikyrka.se/
 13. ^ Young, Brigham; Journal of Discourses 7:333
 14. ^ Young, Brigham; Journal of Discourses 13:309
 15. ^ Hunter, Milton R.; The Gospel Through the Ages, s15
 16. ^ Teachings of Spencer W. Kimball, s426