Nödvändiga och tillräckliga villkor

Från Wikipedia
Deduktion
Tautologi | Kontradiktion
Sann | Giltig | Sund
Modallogik
Logisk sanning | Logisk omöjlighet
Nödvändighet | Möjlighet

Nödvändigt villkor och tillräckligt villkor är uttryck, som allmänt används vid omskrivning av så kallade "om, så-satser", inom ett flertal vetenskapliga områden, särskilt inom matematik och logik.

Satsen "Om en svan är vit, så är den vacker", kan formaliseras till följande ekvivalenta omskrivningar:

 • Det är ett tillräckligt villkor att en svan är vit för att den skall vara vacker.
 • Endast om en svan är vacker, så är den vit.
 • Det är ett nödvändigt villkor att en svan är vacker för att den skall vara vit.

Satsen "Om N = 2n - 1 är ett primtal så är n ett primtal", är ekvivalent med:

 • Det är ett tillräckligt villkor att N är ett primtal för att n skall vara ett primtal.
 • Endast om n är ett primtal så är N ett primtal.
 • Det är ett nödvändigt villkor att n är ett primtal för att N skall vara ett primtal.

Satsen: Om och endast om det udda primtalet p = 4n + 1, så kan det skrivas som summan av två heltalskvadrater, är ekvivalent med:

 • Det är ett tillräckligt och nödvändigt villkor att det udda primtalet p = 4n + 1, för att det skall kunna skrivas som summan av två heltalskvadrater.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • C. Hyltén-Cavallius, Matematisk Analys, Håkan Ohlsons Boktryckeri, Lund 1958.
 • Gert Almkvist, Tomas Claesson, Algebra, Studentlitteratur, Lund 1966.
 • Göran Hermerén, Logik, Studentlitteratur, Lund 1965.
 • Georg Henrik von Wright, Logik, Filosofi och Språk, Berlingska bokförlaget, Lund 1957.
 • Geoffrey Hunter, Metalogic, MacMillan, New York 1971.
 • Stephen Cole Kleene, Mathematical Logic, Wiley and Sons, New York 1967.