Natchezer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Natchezernas hemland.
Natchezernas överhövding, den Stora Solen, bärs i bärstol.
Begravningsprocession för natchezernas krigshövding, den Tatuerade Ormen. I fonden tempelhögen med tempelbyggnaden. Till höger och vänster en rad med följeslagare som skall strypas vid gravsättningen.

Natchezer är en nordamerikansk ursprungsbefolkning, tillhöriga det sydöstra kulturområdet, vilken ursprungligen bodde i Missisippiflodens dalgång.

Etnokulturella basfakta[redigera | redigera wikitext]

Natchezerna talade ett numera utdött isolatspråk. Idag bor de flesta natchezer i Oklahoma där de bildar en indiannation. Natchezer tillhör även cherokesernas och creekernas indiannationer i Oklahoma. Två natchezsamhällen är erkända som ursprungsbefolkningar av delstaten South Carolina. Vid folkräkningen 2000 rapporterade 386 människor att de räknade sig helt eller delvis som natchezer.[1]

Förhistoria[redigera | redigera wikitext]

Forskningen anser att natchezernas förfäder tillsammans med närbesläktade grupper uppbar Plaqueminekulturen, en högbyggande arkeologisk kultur, som blomstrade perioden 1200-1680 bland människor vilka huvudsakligen bebodde området i Mississippiflodens nedre dalgång, i dagens västra Mississippi och östra Louisiana. Plaqueminekulturen var samtida med Mississippikulturen och liknade denna. Plaqueminekulturen föregicks av Coles Creek-kulturen och uppstod genom påverkan från Mississippikulturen. Coles Creek-kulturen i sin tur är en endemisk utveckling av Troyvillekulturen vilken uppkom ur Hopewelltraditionen, som den utformades i Mississippiflodens nedre dalgång.[2] Den sista Plaqueminefasen fokuserade på Mississippifloden, medan däremot den framväхande historiska natchezkulturen sammanfaller med en orientering bort från flodsystemet och en omorientering av bosättningsmönstret. Arkeologerna har identifierat en historisk Natchezfas i vilken ingår bosättningar som även omnämns i franska sjuttonhundratalskällor. Det natcheziska maktcentrumet flyttades omkring år 1700 från det ceremoniella centrumet vid Emerald Mound till Grand Village of the Natchez.[3]

Samhällsliv[redigera | redigera wikitext]

Franska berättande källor ger en bild av natchezernas samhälle 1680-1730. Följande element har därvid ansetts vara karaktäristiska.[4]

 1. Ett maktsystem kontrollerat av en enda ledarskapshierarki.
 2. I toppen på ledarskapshierarkin fanns en härskare vilken troddes ha halvgudomlig ställning och härstamma från solen.
 3. Tron på härskarens gudomlighet förstärktes genom en anfäderskult vilken fokuserade på hans direkta förfäder och genom ett utvecklat regelverk som avskiljde honom från andra samhällsmedlemmar.
 4. Maktsfären administrerades från byar med plattformshögar.
 5. Plattformshögarna var centrum för de politiska och religiösa institutionerna. Härskaren bodde i ett hus på en hög, medan tempelbyggnaden - där hans förfäders ben bevarades och där den heliga elden ständigt brann - fanns på en annan.
 6. När härskaren dog förstördes byggnaden han bott i och ett nytt jordlager placerades ovanpå husresterna på högen. Ovanpå detta uppfördes en ny byggnad för den nye härskaren. Samma procedur ägde förmodligen även rum för templet på den andra högen.
 7. Härskaren hade viss kontroll över det livsmedelsöverskott som samhället producerade och även över de föremål av ekonomiskt värde som fanns i samhället.

Den berättande källornas bild av natchezernas samhällsliv har varit av stor betydelse för arkeologins förståelse av Mississippikulturen, då den varit vägledande vid tolkningen av dess artefakter och rumsliga system.[4] Både styrelseskick och släktskapssystem hade dock, genom den stora demografiska och sociala stress som Mississippidalens samhällen utsatts för efter européernas ankomst, förmodligen genomgått stora modifikationer under de närmaste hundra åren före de franska källmaterialets början. Maktsfären territorium hade inskränkts och de politisk-religiösa institutionerna var av begränsad omfattning.[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 26 september 2012.
 1. ^ Census 2000 PHC-T-18. American Indian and Alaska Native Tribes in the United States: 2000 http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t18/tab001.pdf 2010-03-24
 2. ^ Tristram A. Kidder, "Prehistory of the Lower Mississippi Valley After 800 B.C.", Handbook of North American Indians, Volume 14: Southeast (Washington DC: Smithsonian Institution, 2004): 545-559.
 3. ^ [a b] Patricia Galloway & Jason Baird Jackson, "Natchez and Neighboring Groups", Handbook of North American Indians, Volume 14: Southeast (Washington DC: Smithsonian Institution, 2004): 598-615.
 4. ^ [a b] David J. Hally & Robert C. Mainfort, Jr., "Prehistory of the Eastern Interior After 500 B.C.", Handbook of North American Indians, Volume 14: Southeast (Washington DC: Smithsonian Institution, 2004): 265-285.

Se även[redigera | redigera wikitext]