Natriumsulfit

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Natriumsulfit
Strukturformel
Systematiskt namn Natriumsulfit
Kemisk formel Na2SO3
Molmassa 126,043 g/mol
Utseende Vita kristaller
CAS-nummer 7757-83-7
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Egenskaper
Densitet 2,633 g/cm³
Löslighet (vatten) 220 g/l
Smältpunkt 500 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara Inga
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
2
0
LD50 820 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Natriumsulfit (Na2SO3) är ett vattenlösligt natriumsalt, som sönderdelas även av svaga syror enligt

Om ämnet i lösning kommer i kontakt med luftens syre oxideras det gradvis till natriumsulfat (Na2SO4). I fast form om i frånvaro av kristallvatten går denna process dock mycket långsammare.

Indunstning av en lösning av natriumsulfit ger upphov till ett hydrat med sju kristallvattenmolekyler per formelenhet salt (heptahydrat).

Natriumsulfit används som konserveringsmedel, och har då E-nummer 221.