Navtex

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
En Navtexmottagare skriver ut ett mottaget meddelande.

NAVTEX (NAVigational TEXt Messages) är ett internationellt system för utsändning av navigationsvarningar samt väder- och isinformation. Endast varningar som berör farvatten utomskärs, dvs. coastal varningar, sänds på Navtex. Navtexmottagaren har en inbyggd printer som automatiskt skriver ut meddelandena allt eftersom de sänds ut. Navtexmottagaren ombord är konstruerad så att den inte skriver ut meddelanden som redan mottagits. För båtsporten finns enklare mottagare som visar meddelandena på en liten bildskärm i stället för att skriva ut dem på papper. All information är på engelska. Man kan välja att ta emot alla meddelanden eller endast dem som berör det område man befinner sig i. Varje varning sänds ut var 4:e timme så länge den är gällande.

Första utsändningen av "akuta" varningar (s.k. important navigational warnings) sker så snart som möjligt efter utfärdandet medan routine-varningar endast utsänds vid de ordinarie sändningstiderna.