Neonatalvård

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Neonatalvård innebär att nyfödda, ofta men inte alltid för tidigt födda, hamnar på en särskild avdelning efter födseln, på grund av att de behöver mer eller mindre hjälp i början av livet. Det kan handla om lågt blodsocker, hjärnblödning, prematuritet, infektion eller mycket annat.

Ibland läggs barnen i kuvös eller värmesäng eftersom de kan ha svårt att hålla värmen själva, eller så behöver vårdpersonalen ha bättre uppsikt över barnet. Vissa får även CPAP eller syrgasgrimma.

Årligen behöver omkring 10% av alla nyfödda barn neonatalvård [1]