Nightly build

Från Wikipedia
Nightly build
Mjukvarubygge av ett program där robusthet inte garanteras Redigera Wikidata
mjukvaran PuTTY byggd med en nightly build Redigera Wikidata
Mjukvaruversionstyp, procedur Redigera Wikidata
Under­klass tillprogramvaruversion, neutral build Redigera Wikidata
Del avprogramutveckling Redigera Wikidata
En bild över stegen i programutveckling

Nightly build är en teknik inom agil systemutveckling som innebär att de senaste versionerna av olika samhörande programmoduler automatiskt sätts samman och kompileras under natten.

Arbetssättet innebär att programmerarna börjar sin arbetsdag med att kontrollera att nattens version är fungerande och sedan testar denna samtidigt som de kompletterar/nyutvecklar sina programmoduler.