Nipa

Från Wikipedia
Nipor vid Moälven i Ångermanland.
Svalnipan i Granvågsnipornas naturreservat vid sammanflödet av Faxälven och Ångermanälven i Ångermanland.
Nipor intill Rottnan nära Uddheden i Värmland.

Nipa kallas i norrländska älvar den erosionsbrant av sand som i vissa fall uppstår. Resultatet blir att älven flyter fram mellan höga sandbankar. Sollefteå kallas för nipornas stad.

Nipor är uppbyggda av sand- och siltavlagringar. De förekommer i de större norrländska älvdalarna under högsta kustlinjen. Speciellt Ångermanälven är känd för sina nipor, men de förekommer exempelvis även vid Umeälven samt i Värmland vid Rottnan uppströms sammanflödet med Granån.

Niporna har bildats genom att älvarna i samband med landhöjningen har skurit sig ner i sina tidigare avsatta sediment. Niporna kan bli upp till omkring 50 meter höga och kan bli mycket branta och nästan vertikala, särskilt i de övre delarna där siltinnehållet ofta är högt. En anledning till detta är att negativa portryck orsakar en cementering i silten.

Nip-ras förekommer ibland och då vanligen genom undergripande erosion, exempelvis vid höga flöden eller genom mänskliga åtgärder, exempelvis schaktarbeten eller vattenomledningar på nipans översida.

Källor[redigera | redigera wikitext]