Hoppa till innehållet

Norrköpings hamn

Norrköpings hamn är en kombinerad flod- och kusthamn i Norrköping som ligger där Motala ström mynnar ut i Bråviken. Hamnen är en av Sveriges största hamnar på grund av sitt fördelaktiga geografiska läge och goda infrastruktur. Hamnen ägs av Norrköpings kommun som sedan 2007 även äger driftbolaget Norrköpings Hamn AB. Hamnens position är 58°35′49″N 16°12′47″Ö / 58.597°N 16.213°Ö / 58.597; 16.213.

Historia[redigera | redigera wikitext]

S.S Dagmar vid nuvarande inre hamnen 1902.

Norrköping har med sitt geografiska läge en lång tradition som viktig hamnstad. Vid 1600-talets början var staden en viktig industristad och därmed var även hamnen betydelsefull. Industrialismens intåg på 1800-talet gav hamnen ännu ett uppsving och här skeppades textil och papper ut. Efter sekelskiftet 1900 började fartygen bli så stora att den krokiga inseglingsleden till hamnen började bli ett problem. 1962 invigdes Lindökanalen som åtgärdade detta problem. I början av 1960-talet byggdes oljehamnanläggningen Pampushamnen på utsidan av Händelö och under de följande årtiondena fortsatte Pampushamnen att växa utanför Lindökanalen, med hantering av olika varuslag. Under 2000-talet har Pampushamnen expanderat ytterligare, och 2010 togs en ny containerhamn i drift. Samtidigt färdigställde Sjöfartsverket och Norrköpings kommun en utbyggnad av farleden till Pampushamnen, med ett vattendjup på 14,9 meter.

Starkt logistikläge[redigera | redigera wikitext]

Norrköping är ansett som ett av Sveriges starkare logistiklägen, där olika godstransportstråk sammanstrålar i en intermodal nod. Norrköping har närhet till stora produktions- och konsumtionsområden, och många aktörer har etablerat verksamhet för distribution inom Sverige, Norden och Östersjöområdet. Samtidigt finns en balans i godsflödena, med en bas i den kringliggande industrin. I Norrköping finns ett starkt logistikkluster, med många av branschens aktörer representerade, och det finns ett godsunderlag för frekvent trafik i alla riktningar.

Norrköpings hamn är av stor betydelse i arbetet med stadens och regionens roll och utveckling som logistikcentrum, och har även stor betydelse för det lokala och regionala näringslivet.

Modern fullservicehamn[redigera | redigera wikitext]

Norrköpings hamn är en fullservicehamn med hantering av en rad olika varuslag, främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier. Bland hamnens kunder och aktörer återfinns större industri- och handelsföretag, rederier, transportföretag och speditörer.

Tillgängligheten till hamnen är mycket god. Anslutning finns till E4, E22, flera riksvägar och Södra stambanan. Norrköpings hamn framhålls i flera olika sammanhang som en nationellt, strategiskt viktig resurs. Under senare år har flera infrastruktursatsningar arbetats fram för att stärka tillgängligheten till hamnen. 2011 färdigställdes ett projekt med en breddning av farleden från 60 till 100 meter och en utökning av djupet från 12,4 till 14,9 meter. Detta innebär kapacitet att ta emot i princip de största fartyg som trafikerar Östersjön. Samtidigt har det också investerats i hamnanläggningen, främst i Pampushamnen med en ny containerhamn och integrerad kombiterminal i direkt anslutning till den befintliga break-bulkterminalen, där hanteringen utgörs av bl.a. sågade trävaror och papper.

Norrköpings hamnområde omfattar ca 5000 meter kajer och 115 ha markområden, varav ca 55 ha hårdgjorda ytor och 65 000 kvm magasin. I hamnområdet finns också ett antal privata aktörer med egna industrikajer, däribland Holmen Paper, Lantmännen, Yara, Cementa, Omya och Kemira.

Hamnområden[redigera | redigera wikitext]

Inre hamnen, utsikt från Syltberget.
Pampushamnen
Braviken
Djurön
Västanvik lastar cement på Händelö.

Inre hamnen[redigera | redigera wikitext]

Inre hamnen används främst för bulkgods inom skog, energi, spannmål etc.

I inre hamnen finns även Ivar -Sveriges starkaste hamnkran. Ivar kan lyfta 350 ton och har fått sitt namn efter Ivar Johansson. Denna kran är viktig för industrier som ABB och Siemens som skeppar storskaliga och högteknologiska turbiner och transformatorer via Norrköpings hamn.

Öhmansterminalen[redigera | redigera wikitext]

Öhmansterminalen är en intermodal terminal med hantering av främst skogs-, pappers-, energi-, spannmåls- och stålprodukter samt projektlaster. Den namngavs 1955 efter Hugo Öhman, som var tidigare ordförande i hamnstyrelesen.[1]

Pampushamnen[redigera | redigera wikitext]

Pampushamnen är samlingsnamnet för Pampusterminalen och Oljehamnen, vilka beskrivs nedan.

Pampusterminalen är hamnens djuphamn och kan ta emot fartyg med storlek upp till 260 x 33 meter. Vattendjupet är 14,9 meter. Pampusterminalen är en intermodal fullserviceterminal och området omfattar en breakbulk-terminal och en modern containerhamn med integrerad kombiterminal, med kapacitet på ca 300 000 TEU. Godshanteringen i terminalen utgörs av bl.a. trävaror, papper och containers. Utbudet av linjetrafik och järnvägsanslutningar har ökat de senaste åren, och flera av de största containerrederierna trafikerar Norrköpings hamn.

Oljehamnen

Vid Pampushamnen finns också Oljehamnen med tre oljepirar och stor kapacitet för petroleumprodukter och biodrivmedel. Anläggningen utgörs av depåer för ett tiotal olje- och lagringsbolag.

Braviken[redigera | redigera wikitext]

HolmenPaper äger och driver Bravikens pappersbruk, med en egen industrikaj för utlastning av pappersrullar. Kajen angörs via en egen farledssträcka.

Djurön[redigera | redigera wikitext]

Vid Djurön ligger en av Europas största anläggningar för spannmålsexport som drivs av Lantmännen.

Flytt och utveckling av hamnen[redigera | redigera wikitext]

Norrköpings Hamn AB lämnar snart inre hamnen för att ge plats åt bostäder, och växer istället ute i Pampushamnen på Händelö. Med en fortsatt expansiv hamn har Norrköping, och hela den kringliggande regionen, ett gott stöd för en stark framtida utveckling. De planerade förändringar som kommer ske i Pampushamnen är en utbyggnad av kajen om ca 600 meter samt ny hamnplan på ca 120 000 kvm. Utöver detta förlängs hamnbassängen och får samma djup som merparten av den befintliga. Hamnutbyggnaden beräknas vara klar 2023.

Under 2017 påbörjades bygget av Kardonbanan, en elektrifierad järnväg mellan Södra stambanan vid Åby och Pampushamnen på Händelö. Syftet med Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Projektet är samfinansierat mellan Trafikverket och Norrköpings kommun.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Lutteman, Sven. Personnamn på gatuskyltar inom Norrköpings kommun. ”Öhmanskajen (Sylten) Kajen har döpts efter lagerförmannen Hugo Öhman, betrodd kommunalman och under många år verksam som ordförande i hamnstyrelsen under ett viktigt utvecklingsskede i hamnens historia (SH 291/1955)”