Oädla metaller

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Oädla metaller definieras som metaller som oxiderar relativt snabbt och reagerar med utspädd saltsyra (HCl) och bildar väte. Begreppet är motsatsen till ädelmetaller, som t.ex silver, platina och guld. Till de oädla metallerna räknas till exempel järn, nickel, bly, magnesium, natrium, litium, aluminium och zink. Koppar brukar traditionellt också räknas till de oädla metallerna eftersom metallen oxiderar relativt lätt trots att koppar inte reagerar med saltsyra.

Alkemisterna försökte förr i tiden att transmutera billiga och lättillgängliga oädla metaller till ädelmetaller som guld och silver. Ädla metaller kan vätejoner (H+) inte påverka.