Olovlig kårverksamhet

Från Wikipedia
Om någon bildar eller deltager i sammanslutning, som måste anses vara avsedd att utgöra eller med hänsyn till sin beskaffenhet och det ändamål för vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten, eller ock för sådan sammanslutning tager befattning med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning, upplåter lokal eller mark för dess verksamhet eller understödjer den med penningar eller på annat sätt, dömes för olovlig kårverksamhet till böter eller fängelse i högst två år.
— 18 kap 4 § Brottsbalk (1962:700)[1]

Olovlig kårverksamhet är ett brott som regleras i svenska brottsbalkens 18:e kapitel 4 § om högmålsbrott, allmänt kallad kårlagen.

Lagen förbjuder att någon bildar eller deltar i en sammanslutning som utgör eller kan utvecklas till en olaglig militär trupp (paramilitär), frikår, milis eller polisstyrka. Lagen förbjuder även att någon upplåter mark eller ger finansiellt stöd till en sådan sammanslutning.

Brottet, som sällan lagförs, kan ge böter eller fängelse i högst två år. Kårlagen hade 2003 använts i domstol tre gånger, i alla tre fallen mot nationalistiska grupper.[2] 2023 greps två män för en verksamhet som hade pågått i flera år.[3][Uppdatering behövs] 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]