Omedelbarhetsprincipen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Omedelbarhetsprincipen är en juridisk princip som innebär att under huvudförhandling allt som domstolen skall bedöma i målet skall förebringas. Ett dokument som inte åberopas, utan endast har skickats in, kan sålunda inte prövas. Dokumentet skall som huvudregel läsas upp i sin helhet för rätten. Rätten kan dock, om parterna samtycker till detta, besluta att dokumentet skall anses så som upptaget även utan uppläsning. Detta stadgande skall användas bara i undantagsfall till exempel när dokumentet är mycket stort eller texten väldigt komplicerad.

Den innefattar dessutom en allmän princip om att samma domare ska döma i målet. Det är alltså inte godtagbart att byta ut domare om förhandlingen tar flera dagar. Om domaren är sjuk ska huvudförhandlingen således skjutas upp till dess att denne kan döma i målet. Tanken om omedelbarhet är centralt. Domaren ska få all fakta sammanställd och fatta ett beslut utifrån detta. En ny domare skulle missa viktig information som är centralt för rättssäkerheten och den slutgiltiga domen.