Omnibus

Från Wikipedia

Omnibus kan avse:

  • Omnibus – en äldre benämning för ett motorfordon avsett för vägtransport av många passagerare, se buss
  • Hästomnibus – en tidig form av kollektivtrafik som förekom i större städer under 1800-talet
  • Omnibus (Anders Zorn) – två tavlor från 1890 och 1892
  • Omnibus Press – ett förlag