Omvärldsbevakning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Omvärldsbevakning är en organisatorisk aktivitet, syftande till att införskaffa information om en organisations omvärld (till exempel konkurrenter och marknader); omvärldsbevakningen är så till vida en delprocess inom omvärldsanalysen och en form av underrättelsearbete. Inom näringslivet sker detta bl.a. för att positionera företaget, dess produkter och dess tjänster gentemot sina konkurrenter eller kunder.

Omvärldsbevakning för att bevaka intressanta marknader (länder, samhällen), konkurrenter och marknadsförändringar är enligt flera forskare på området viktigt för de flesta organisationer.

Omvärldsbevakning sker i praktiken ofta med hjälp av någon form av digitaliserat stöd; t.ex. i enklare form med hjälp av RSS-flöden, pressklipptjänster- eller nyhetsaggregatorer.

Relation till Competitive Intelligence och övrig analysverksamhet[redigera | redigera wikitext]

I Sverige har termen "omvärldsbevakning" i delar av litteraturen kommit att kopplas ihop med den form av organiserat underrättelsearbete som på engelska kallas competitive intelligence, trots att termen också kan syfta på inhämtningsarbete som sker relaterat till sådan verksamhet som inom både den engelska och den svenska terminologin faller inom andra områden (t.ex. marknadsanalys).

Society of Competitive Intelligence Professionals, SCIP, är en internationell organisation för professionella omvärldsanalytiker. SCIP definierar competitive intelligence som "Ett systematiskt och etiskt program för att samla och analysera information om dina konkurrenter." I praktiken omfattar ofta begreppet även strategisk analys av andra externa omvärldsfaktorer, som kan påverka organisationen i framtiden, till exempel politisk stabilitet, regional ekonomisk utveckling, m.m.

Se även Organiserat underrättelsearbete, omvärldsanalys, underrättelsetjänst, business intelligence och competitive intelligence.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Agrell, Willhelm (1998). Konsten att gissa rätt. Studentlitteratur.
  • Ericsson, Björn. (2003). Spaning in i framtiden. Om omvärldsanalyser i kommuner. Kommentus.
  • Frankelius, Per. & Rosén, Carl-Gustaf. (1993). Företaget & Omvärlden. Handbok i strategisk information. Liber-Hermods.
  • Frankelius, Per. (2001). Omvärldsanalys. Liber Ekonomi.
  • Hamrefors, Sven. (2002). Den uppmärksamma organisationen: från business intelligence till intelligent business. Lund:Studentlitteratur.
  • Hedin, Hans, & Sandström, Björn. (2006). Företagets omvärldsradar : omvärldsanalys och fläckiga ugglor. Lund : Studentlitteratur.
  • Hoppe, Magnus. (2009). Myten om det rationella flödet: en studie av hur organisatorisk ledning formas genom omvärldsanalys och underrättelsearbete i kunskapsintensiva företagsmiljöer. Diss. Åbo : Åbo Akademi. Nedladdningsbar: [1][död länk]
  • Nelke, Margareta. (2006). Bevaka din omvärld. Malmö : Liber.
  • Pagels-Fick. Göran. (1999). Business Intelligence : Om organisation, metoder och tillämpning. Stockholm: Industrilitteratur / Danderyd: Busad.
  • Solberg Søilen, Klaus. (2005). Introduction to Private and Public Intelligence. The Swedish School of Competitive Intelligence. Studentlitteratur.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

SCIP http://www.scip.org