Business intelligence

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Business intelligence, förkortat BI, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld. Grovt kan området indelas i informationshanteringssystem respektive analytiska processer.

BI som informationshanteringssystem omfattar områden som business performance management, corporate performance management, enterprise performance management, operational performance management och yield management.

När BI avser analytiska processer kan det sägas vara synonymt med competitive intelligence, CI. CI har ett tydligare fokus på en organisations analys av affärsomgivningen, där eventuellt stöd från IT-system har en underordnad roll. CI-begreppet omfattar områden som omvärldsanalys, omvärldsbevakning, marknadsanalys, kundanalys och konkurrentanalys. I avhandlingen Myten om det rationella flödet samlas samtliga dessa termer under begreppet organiserat underrättelsearbete.[1]

Business intelligence syftar ofta till att stödja beslutsfattande. Ett BI-system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem.

Historik[redigera | redigera wikitext]

En av de tidigaste referenserna till business intelligence är ett arbete av forskare vid IBM från 1958, där det talas om "business intelligence system", BIS. Ett BIS refererar till teknologi för att stödja business intelligence med hjälp av automatiserad datorkraft.[2]

Howard Dresner, en forskningsanalytiker på GartnerGroup, definierade år 1989 business intelligence som ett samlingsbegrepp för idéer och metoder för att förbättra företags beslutsfattande genom användningen av fakta-baserade stödsystem.

Tidiga praktiker i Sverige är till exempel Anders och Britt Wallgren som på 1990-talet arbetade som konsulter åt flera svenska företag, och även skrev artiklar i ämnet statistik och affärssystem.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Kjell Borking, Mats Danielsson, Love Ekenberg, Aron Larsson och Jim Idefeldt (2010). Bortom Business Intelligence. Nedladdningsbar: [1]
 • Ericsson, Björn. (2003). Spaning in i framtiden. Om omvärldsanalyser i kommuner. Kommentus.
 • Frankelius, Per & Rosén, Carl-Gustaf. (1993). Företaget & Omvärlden. Handbok i strategisk information. Liber-Hermods.
 • Frankelius, Per. (2001). Omvärldsanalys. Liber Ekonomi.
 • Hamrefors, Sven. (2002). Den uppmärksamma organisationen: från business intelligence till intelligent business. Lund: Studentlitteratur.
 • Hedin, Hans, & Sandström, Björn. (2006). Företagets omvärldsradar: omvärldsanalys och fläckiga ugglor. Lund: Studentlitteratur.
 • Hoppe, Magnus. (2009). Myten om det rationella flödet: en studie av hur organisatorisk ledning formas genom omvärldsanalys och underrättelsearbete i kunskapsintensiva företagsmiljöer. Diss. Åbo: Åbo Akademi. Nedladdningsbar: Myten om det rationella flödet.pdf
 • Nelke, Margareta. (2006). Bevaka din omvärld. Malmö: Liber.
 • Pagels-Fick, Göran. (1999). Business Intelligence: Om organisation, metoder och tillämpning. Stockholm: Industrilitteratur / Danderyd: Busad.
 • Solberg Søilen, Klaus. (2005). Introduction to Private and Public Intelligence. The Swedish School of Competitive Intelligence. Studentlitteratur.
 • Wallgren, Britt & Wallgren, Anders. (1984). Statistisk analys med data från administrativa system. Linköpings Universitet, MAI.
 • Wallgren, Britt & Wallgren, Anders. (1986). Företagets informationssystem: statistisk analys med företagets administrativa data. Linköpings Universitet, MAI.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Hoppe, Magnus. (2009). Myten om det rationella flödet: en studie av hur organisatorisk ledning formas genom omvärldsanalys och underrättelsearbete i kunskapsintensiva företagsmiljöer. Diss. Åbo: Åbo Akademi.
 2. ^ H. P. Luhn (October 1958). ”A Business Intelligence System” (PDF). IBM Journal. http://www.research.ibm.com/journal/rd/024/ibmrd0204H.pdf. Läst 10 juli 2008. 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]