Orgelstämmor

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Principalpipor i fasaden på orgeln i Nådens Kapell

Orgelstämmor i en piporgel är en av två huvudtyper av stämmor:

 1. labialstämmor såsom principal, gedackt, flöjt, salicional, kvinta, nasat, ters, mixtur;
 2. tungstämmor eller rörverk (ibland även lingualstämmor) såsom trumpet, basun, krumhorn, regal.

Om själva klangkropparna, se Orgelpipa.

Stämtyper[redigera | redigera wikitext]

Båda grundtyperna har i sin tur undertyper efter byggnadssätt, klang och musikalisk funktion.

Bland labialstämmorna kan man till exempel urskilja öppna, halvtäckta och heltäckta; grund-, alikvot- och mixturstämmor; principal-, gedackt-, flöjt- och stråkstämmor; enkel- och överblåsande stämmor. (Respektive indelningsgrunder korsar varandra.)

Bland rörverken kan man urskilja framförallt "hellånga" eller koniska (av trumpettyp), "halvlånga" eller cylindriska (av krumhornstyp), och de med förkortad uppsats (regaler); dessutom den ovanliga typen genomslående rörverk, som i princip är en (vanligtvis) kraftigare byggd harmoniumstämma.

Handhavande[redigera | redigera wikitext]

Labialstämmornas tonhöjd ändras med ändrad temperatur, höjd temperatur ger en högre tonhöjd, beroende på att en tons våglängd ändras med temperaturen.(Pipans längd står i proportion till tonens våglängd) Rörstämmor är mindre känsliga, detta medför att de olika stämtyperna inte stämmer ihop vid ändrad temperatur. Rättelse sker genom att stämma rörstämmorna, dessa är mycket färre i antal och också lättare att stämma. Till en organists vardag hör därför att stämma rörstämmorna i orgeln någon gång per vecka eller oftare, medan för att stämma labialstämmorna en orgelbyggare mer sporadiskt anlitas.

Stämmor[redigera | redigera wikitext]

 • Principal, är orgelns huvudstämma och tillhör labialstämmorna.
 • Gedackt, en av de vanligaste orgelstämmorna, och ett mjukt flöjtliknande ljud.
 • Rörflöjt, en täckt flöjtstämma som kännetecknas av att den har ett lodrätt "rör" i locket. Kallas på engelska för Chimney Flute (ung. Skorstens-flöjt)
 • Mixtur, orgelns vanligast förekommande flerkoriga orgelstämma.
 • Kornett, oftast med stavning Cornett eller Cornet är en tre- till femkorig orgelstämma, vari ingår oktav-, kvint- och tersstämda labialpipor. Cornett kan också vara en enkorig tungstämma, ibland kallad Singend Cornet.

Stråkstämmor[redigera | redigera wikitext]

Stråkstämmor är cylindriska öppna stämmor med trång viddmensurer. Under 1700-talet blev stråstämmor vanligare och de romantiska orgelbyggarna fokuserade mer på stråkstämmor.

Några exempel på stråkstämmor:

 • Violinprincipal
 • Fugara
 • Salicional
 • Gamba
 • Violin
 • Eolin
 • Dolce
 • Dolce 8’
 • Spetsgamba

Tonhöjd och fottal[redigera | redigera wikitext]

En orgelstämmas tonhöjd anges av dess fottal. Sålunda har en öppen åttafotsstämma till exempel Principal 8′ som sin lägsta ton, C i stora oktaven 64 hertz. Den pipa som ger denna ton är också åtta fot lång. En fyrafotsstämma klingar en oktav högre, en tvåfots ytterligare en oktav längre upp. Den börjar alltså på ettstrukna c. Många mindre orglar har även en Subbas 16′, vanligen i pedalen. Den klingar sålunda en oktav lägre än åttafotsstämman (från kontra-C). Eftersom denna stämma är täckt, varje pipa är upptill täckt med ett lock, blir dess längsta pipa ändå i verkligheten bara åtta fot. Inte heller för rörstämmorna sammanfaller uppsatsens längd i fot med tonhöjden.

Stora orglar kan även ha 32-fotsstämmor. Öppna stämmor i detta tonläge är ovanliga, eftersom de största piporna måste göras nästan tio meter långa. Några orglar har till och med 64-fotsstämmor.

En stor orgel med pedalklaviaturomfång från stora C till ettstrukna f och manualklaviaturomfång från stora C till trestrukna a, utgående från 8′, når alltså med 32-fotsstämmans lägsta ton subkontra-C (16 hertz), medan 1-fotsstämmans högsta ton blir sexstrukna a

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Hellsten, Hans: Instrumentens drottning. Natur och Kultur, Stockholm, 2002. ISBN 91-27-09354-9