Kvint

Från Wikipedia
Diatoniska intervall
Kvint
Ren (5R)

Lyssna
Not: ljudfilerna stämmer inte alltid med
tonerna på bilderna, även om själva
intervallen är rätt.

Omvändning: Kvart
För fågeln, se Bofink.

Kvint är ett musikaliskt intervall på fyra diatoniska steg, samt beteckning för den femte tonen i en diatonisk skala. Ordet kommer av latinets quintus, ’femte’.

Kvinten, med sin plats ungefär mitt mellan prim och oktav, är mycket viktig i tonal musik. Den fungerar ofta som ett ställföreträdande centrum, kallad dominant.

Härledning av intervallet[redigera | redigera wikitext]

Pythagoreisk och ren stämning[redigera | redigera wikitext]

Kvinten härleds på samma sätt i såväl den pythagoreiska som den rena skalan. Kvinten återfinns mellan den 2:a och den 3:e tonen i den harmoniska deltonserien (2:3) och motsvarar därför frekvensförhållandet

(kvint uppåt)
eller
(kvint nedåt)

Liksvävande temperatur[redigera | redigera wikitext]

I liksvävande temperatur utgår alla intervall från den liksvävande halvtonen, som definieras som 1/12 av en oktav. En kvint består av 7 liksvävande halvtoner och kan då definieras som

En liksvävande kvint är därmed något trängre än en ren dito, vilket bland annat råder bot på problemet med Pythagoras komma.

Se även[redigera | redigera wikitext]