Hoppa till innehållet

Orminge

Orminge centrum i april 2011.

Orminge är ett område i kommundelen Boo i Nacka kommun, cirka 16 kilometer utanför centrala Stockholm.

Ortnamnet[redigera | redigera wikitext]

Bostadsområdet ligger på en stor tidigare ö som hette Hargsön under medeltiden. Namnet Orminge syftade då på ett annat område, öster om Sågsjön och Kilsviken, norr om Farstaviken och Ösbyträsk.[1] Detta område betecknas år 2020 fortfarande som Ormingelandet på Lantmäteriets kartor. Att namnet Orminge idag betecknar en del av den forna Hargsön beror på att man vid projekteringen på 1960-talet behövde ett namn till det planerade bostadsområdet.[källa behövs]

Bebyggelse[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Västra Orminge

Orminge domineras av bostadsområdet Västra Orminge med 2 600 lägenheter uppfört 1964–1971 på uppdrag av dåvarande Boo kommun. Medverkande vid byggandet var Ohlsson & Skarne byggnadsfirma, Jöran Curmans arkitektkontor och HSB Stockholm. Området har en tidstypisk zonindelning med en uppdelning i tre zoner; en inre grönzon, en mellanzon med bostadsbebyggelse och en yttre trafikzon med bilvägar, parkeringsplatser och ett centrum i utkanten. Området utmärker sig genom en terränganpassad bebyggelse, präglat av låga hus. Kommunens målsättning var att bibehålla landskapets ursprungliga karaktär, och skapa en låghusbebyggelse som kunde anpassa sig till de befintliga villaområdena runtomkring. De flesta husen är antingen två våningar höga lamellhus eller tre våningar höga punkthus.[2]

Östra Orminges bebyggelse består av radhus, både bostadsrätter och äganderätter, i kuperad terräng. De uppfördes 1978–1981 av HSB.

I Orminge finns också ett centrum (Orminge Centrum) och ett stort vattentorn, som rymmer 12 300 kubikmeter. Tornet är 32 meter högt och stod klart 1971. Det är en betongcylinder, klädd med en trästomme och aluminium utanpå.

Framtida bebyggelser[redigera | redigera wikitext]

Under hösten 2015 godkände Nacka kommuns kommunfullmäktige detaljplanen för nya bebyggelserna i Orminge Centrum. Detaljplanen är utformad utifrån tre mål: att göra Orminge Centrum till ett tryggt, tillgängligt och levande statsdelscentrum. Projektförslaget innebär totalt cirka 1100–1300 nya bostäder samt 25 000–29 000 kvadratmeter utrymme till annan verksamhet samt en satsning på kollektivtrafik och infrastruktur i området.[3]

Kultur[redigera | redigera wikitext]

Kända personer från Orminge är bland andra Ulf Lundell, Markoolio och Sanna Bråding.

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Henrik Klackenberg (1981). ”Bebyggelsen inom Nacka kommuns område vid 1500-talets mitt”. Nackaboken (Nacka kommuns kulturkontor). 
  2. ^ Johan Aspfors, Anna Krus, Daniel Rutgersson. ”Kulturmiljöprogram (programförslag)”. sid. 202. http://weblisher.textalk.se/nacka1/kulturmiljoprogram/. Läst 16 april 2011. 
  3. ^ Nacka Kommun, Detaljplaneprogram för Orminge centrum antaget september 2015.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]