Ortorombiska kristallsystemet

Från Wikipedia
Ortorombisk kristall

Det ortorombiska kristallsystemet, tidigare rombiska kristallsystemet, har tre olika långa axlar som skär varandra i räta vinklar.

Detta ger kristallformer som baspinakoider, pyramider, rombiska dubbelpyramider och rombiska prismor.

Exempel på mineral i detta kristallsystem är alexandrit, peridot, staurolit, svavel och topas.