PVC-fönster

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Fönsterkarm av PVC

PVC-fönster är en typ av fönster där PVC utgör huvudmaterialet i ramen och karmen.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

PVC är en plast som uppfanns i början av 1900-talet. Det är en förening av klor och eten som man med hjälp av olika mjukgörare kan ge olika hårdhet och egenskaper. PVC används i sjukhusutrustning och i leksaker, men det är främst inom byggnadsindustrin som plasten har nått störst framgångar. Där används den som isolering till kablage, ventilations- och avloppsrör, samt fönsterkarmar, dörrar och staket.

En viktig tillämpning är isolation kring elektriska ledningar.

Historisk utveckling[redigera | redigera wikitext]

De första PVC-fönstren började tillverkas 1954 av företaget Trocal i Tyskland,[1] och av naturliga skäl blev de populära i områden av världen där tillgången till trä var begränsad.

Skillnaden mellan träfönster och pvc-fönster är att träfönster kan bibehållas mot att de underhålls, medan pvc-fönster måste bytas ut när de tjänat ut.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

PVC-fönster har speciella egenskaper som skiljer dem från fönster av andra material.

Brandsäkerhet[redigera | redigera wikitext]

Som alla plaster utvecklar PVC giftig rök när den brinner. Dock visade en undersökning genomförd 1987 vid Lunds Tekniska Högskola att inredningen gav mycket mer giftiga rökgaser, så bidraget från fönstren kunde bortses från och det var därmed inte någon betydande skillnad i brandsäkerhet mellan fönster av PVC, PUR, trä eller aluminium.[2]

När PVC brinner – det är mycket annat än fönster som är PVC i olika slags lokaler, t.ex. datorhallar, radiostationer etc – frigörs saltsyra vilket allvarligt skadar elektronik, som utsätts för saltsyreångor. När större mängd PVC brinner i lokaler byggda med armerad betong kan saltsyreångor tränga in i betongen och angripa armeringsjärn. I bägge fallen bör sanering med stora mängder vatten sättas igång utan dröjsmål. Vatten i elektronik kan tyckas farligt, men erfarenheten visar att elektronik som utsatts för saltsyreångor och efter tvättningen torkats med varmluft kan bli fullt funktionsdugliga.

Hållbarhet och livslängd[redigera | redigera wikitext]

En undersökning[3] av PVC-fönster monterade mellan 1987 och 1993, genomförd 2007 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visade på god hållbarhet i PVC-fönster. 63 fönster testades och jämfördes med fönster i SP:s testvägg med resultatet att 49 % av PVC-fönstren var utan anmärkning, att jämföra med 27 % av referensfönstren. Av anmärkningarna gällde majoriteten öppnings- och stängningsfunktionen. Inga försämrade egenskaper kring luft-, regntäthet eller slagtålighet kunde ses efter 15 års bruk.

Miljö[redigera | redigera wikitext]

2004 sammanställde EU-kommissionen sin rapport[4] kring PVC. Den innehöll bland annat en livscykelanalys för PVC-fönster. Analysen visade att det förvisso gick åt mer energi för att producera PVC-fönster än träfönster, men att denna energi till stor del stannade kvar i konstruktionen. Man kom också fram till att utsläppen av skadliga ämnen från produktionen var noterbart låga, delvis som en konsekvens av att man inte behöver behandla PVC-profiler med ytskydd, lack eller färg. Slutsatsen var att PVC-profiler har en låg miljöpåverkan så länge de tas om hand och återvinns efter användning. Om de däremot bränns stiger miljöpåverkan drastiskt.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 12 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100812171304/http://www.fonsterochdorr.se/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=53. Läst 11 november 2010. 
  2. ^ Ondrus, Pettersson (1987), "Brandrisker - fönsterprofiler av plast, aluminium och trä. En jämförande studie genom experiment i fullskala. Fire hazards of window-frames of plastics, aluminium and wood. Full scale experiments - a comparison", LUTVDG/TVBB--3037--SE, ISSN 0282-3756.
  3. ^ Gustafsson, Wentzel (2007), "Utredning om PVC-fönster" Arkiverad 19 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine., P700747, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Energiteknik - Byggnadsfysik & innemiljö
  4. ^ Life Cycle Assessment of PVC and of principal competing materials (2004) ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 april 2011. https://web.archive.org/web/20110420032142/http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/sustdev/pvc-final_report_lca_en.pdf. Läst 11 november 2010.  Hämtad 2010-11-11.