Paramedicin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Paramedicin (av grekiska para: bredvid) är den del av sjukvården som arbetar främst med medicinska åtgärder utöver läkemedel och kirurgi. Egentligen medicin "vid sidan om" den konventionella slutenvården, som t.ex. rehabilitering. Paramedicinsk personal lyder under Hälso- och sjukvårdslagen[1] och tillämpar alltså inte icke-vetenskapliga metoder så som alternativmedicin[2].

Några exempel på yrkesgrupper inom paramedicin är fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, kiropraktor och logoped. Till de metoder som tillämpas kan räknas bl. a. behandling med terapi, styrketräning, pedagogisk instruktion, akupunktur.

Ej att förväxla med engelskan paramedicine - ambulansvård.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Patientsäkerhetslagen 4.kap. 1§”. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/?bet=2010:659#K4. Läst 1 februari 2016. 
  2. ^ ”Patientsäkerhetslagen 6.kap 1§ & 11§”. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/?bet=2010:659#K6. Läst 1 februari 2016. 

Övriga källor[redigera | redigera wikitext]

  • Medicinsk mini-ordbok, Lindskog, 2004[1]
  • Västerbottens läns landsting[2]