Parasympatiska nervsystemet

Från Wikipedia

Parasympatiska nervsystemet utgör tillsammans med det sympatiska nervsystemet det autonoma nervsystemet. Förenklat kan det sägas att parasympatiska nervsystemet aktiveras när kroppen är i vila, och inte stressad.

En aktivering av det parasympatiska nervsystemet innebär att:

Det parasympatiska systemet slås bäst på vid sömn.