Parsimoni

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Parsimoni (latinets parsimonia, sparsamhet; av parcere, spara) betecknar principer om sparsamhet och återhållsamhet inom vetenskaplig metod (Ockhams rakkniv) och straffrätt (Jeremy Benthams idéer om proportionalitet i straffet). Ordet är ovanligt i svenska texter, förekommer varken i SAOB eller Nusvensk ordbok, och när det förekommer är det sannolikt[enligt vem?] ett sentida lån från engelskans parsimony.

Inom biologisk systematik och kladistik är maximum parsimony (högsta möjliga återhållsamhet) en parameterfri[förtydliga] statistisk metod som används för att upprätta ett fylogenetiskt träd med ett minimum av förändringar.