Partibeteckning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Partibeteckning är den beteckning ett parti använder då det uppträder vid val, till exempel på valsedlar. Partibeteckning kan registreras och därmed skyddas mot att användas av andra vid samma val. Svenska regler om detta finns i vallagen (SFS 2005:837) (lagen.nu). Idag finns i Sverige inget krav på registrerad partibeteckning för kunna ställa upp i val. En ändring i riksdagsformen och vallagen till att partier bara kan ges mandat vid svenska val om de anmälts i förväg är dock under behandling i riksdagen. Om riksdagen beslutar enligt förslag kommer detta att gälla från och med 2018 års val.

De flesta partier använder sitt officiella partinamn som partibeteckning, men undantag finns. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti använder sig av tradition alltid av partibeteckningen Arbetarepartiet – Socialdemokraterna.

Ibland används en särskild partibeteckning för en lista som utgör ett valtekniskt samarbete mellan olika partier eller grupper.

Begreppet partibeteckning ska inte förväxlas med partinamnsförkortningar.