Pastor

Från Wikipedia
För fågelsläktet, se rosenstare. För Beethovens sjätte symfoni, se Pastoralsymfonin.
Jesus utser Petrus till pastor.

En pastor är en präst eller predikant inom flera frikyrkor, som innehar en viss ämbetstitel. I Svenska kyrkan används titeln ibland som synonym till kyrkoherde (formellt försvann den i Kyrkoordningen år 2000) och informellt om präster i allmänhet. Kraven på formell teologisk utbildning liksom formerna för ordination varierar mellan olika trossamfund.

Pastor var latinets ord för herden eller vallhjonet som förde fåren i vall. Ordet är bildat av verbet pascere med participet pastum (föra i vall, även beta). Den kyrkliga betydelsen utgår från Johannes 10:11 i den latinska bibeln: "Ego sum pastor bonus (Jag är den gode herden). Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. (En god herde giver sitt liv för fåren)". Både kyrkoherde och pastor kan i svenskan beläggas först vid mitten av 1500-talet, då det i Gustav Vasas brevväxling (1554) hette: "Vij (bjuda) edher... ath I antan för:de (förutnämnde) her Peer för edher rätte kirchherre (kyrkoherde) och pastor." Och Laurentius Petri säger i sin postilla (1555): "The personer som stadde äro j predico embetet them man kallar kyrkioheerdar och lärare."[1]

Avledningen pastoral- i olika sammansättningar avser "det som har med det kristna församlingslivet att göra". Som substantiv avser en pastoral en teologisk handledning för präster, vanligen en bok, hur ett kyrkligt församlings- och själavårdsarbete bör bedrivas

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Nya ord med historia, Gösta Bergman, Prisma, Stockholm 1981 ISBN 91-518-1350-5 s. 162

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]