Pauvres honteux

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Pauvres honteux (franska blygsamma fattiga eller skamsna fattiga) betecknar tidigare välbeställda ståndspersoner som hamnat på obestånd.

I Europas städer under 1500-1800-talet gjorde man åtskillnad mellan "vanliga" fattiga och de sämre ställda med bakgrund från borgar- och överklassen. Ofta fanns det särskilda institutioner med syfte att ekonomiskt bistå pauvres honteux, och också erbjuda bättre åldringsboende där annars bara fattigstugor stod till buds. I Stockholm fanns förutom Asylet för Pauvres Honteux även Borgerskapets änkehus och Borgerskapets gubbhus. Många donationsmedel har avsatt medel för just pauvres honteux. Idag när många fonder förvaltas av kommuner har man dock vanligen valt att tolka betydelsen av begreppet vidare, som vilken person som helst som tidigare haft bättre ekonomi.