Pebibyte

Från Wikipedia
Multipler av byte
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobyte kB 103 Kibibyte KiB (KB) 210
Megabyte MB 106 Mebibyte MiB 220
Gigabyte GB 109 Gibibyte GiB 230
Terabyte TB 1012 Tebibyte TiB 240
Petabyte PB 1015 Pebibyte PiB 250
Exabyte EB 1018 Exbibyte EiB 260
Zettabyte ZB 1021 Zebibyte ZiB 270
Yottabyte YB 1024 Yobibyte YiB 280
Ronnabyte RB 1027
Quettabyte QB 1030

Pebibyte (PiB) är en informationsenhet som motsvarar 1 125 899 906 842 624 (250 = 10245) byte. Namnet kommer av det binära prefixet pebi (Pi) och byte (B). Enheten ingår inte i SI, men däremot i IEC.

Pebibyte är relaterat med enheten petabyte, som antingen definieras som en pebibyte eller tusen biljoner byte. Pebibyte kan användas istället för petabyte när man avser 250 byte, för att undvika tvetydighet med de olika värdena av petabyte.

Källor[redigera | redigera wikitext]