SI-prefix

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Binära prefix)

Ett SI-prefix är ett prefix som kan användas till någon av enheterna i Internationella måttenhetssystemet (Système International d'Unités, SI) för att ange multipler eller delar av dessa enheter. Prefixen kan användas både till systemets grundenheter och till de härledda enheterna.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

  • Prefixet kilo multiplicerar med 1 000, så kilometer betyder tusen meter och kilowatt betyder tusen watt.
  • Prefixet milli dividerar med 1 000, så millimeter betyder en tusendels meter och millisekund betyder en tusendels sekund.
  • SI-symbolerna skrivs med stor eller liten bokstav enligt tabellen nedan. Prefixen helt utskrivna följer normala skrivregler (med liten bokstav i text).

I äldre litteratur kan man se flera prefix kombinerade, där storleken ska antas vara produkten av de enskilda prefixen. Detta räknas numera som felaktig användning. Man får alltså inte skriva kMHz, utan det skall vara GHz (gigahertz). Det förstnämnda skrivsättet är en kvarleva från före 1960 då p och G med flera infördes.

Användning utanför SI[redigera | redigera wikitext]

I vissa fall används prefixen även för enheter utanför SI. Man säger till exempel ibland megaton, megaelektronvolt och gigaparsec. Inom ekonomi används ibland prefixet k i exempelvis kkr, kilokronor, istället för tkr, tusen kronor. I USA används ofta versalt K för att avse kilo; till och med i förkortningen Y2K avses prefixet kilo.

Tabell[redigera | redigera wikitext]

 SI-prefix   SI-symbol   10n   1000n   Namn   Decimaltal   Sedan 
Quetta Q 1030 100010 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2022
Ronna R 1027 10009 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2022
Yotta Y 1024 10008 1 000 000 000 000 000 000 000 000 1991
Zetta Z 1021 10007 1 000 000 000 000 000 000 000 1991
Exa E 1018 10006 1 000 000 000 000 000 000 1975
Peta P 1015 10005 1 000 000 000 000 000 1975
Tera T 1012 10004 1 000 000 000 000 1960
Giga G 109 10003 1 000 000 000 1960
Mega M 106 10002 1 000 000 1960
Kilo k 103 10001 1 000 1795
Hekto h 102 10002/3 100 1795
Deka da 101 10001/3 10 1795
(Saknas) (Saknas) 100 10000 1
Deci d 10−1 1000−1/3
Tiondel
0,1 1795
Centi c 10−2 1000−2/3
Hundradel
0,01 1795
Milli m 10−3 1000−1
Tusendel
0,001 1795
Mikro µ 10−6 1000−2
Miljondel
0,000 001 1960
Nano n 10−9 1000−3
Miljarddel
0,000 000 001 1960
Piko p 10−12 1000−4
Biljondel
0,000 000 000 001 1960
Femto f 10−15 1000−5
Biljarddel
0,000 000 000 000 001 1964
Atto a 10−18 1000−6
Triljondel
0,000 000 000 000 000 001 1964
Zepto z 10−21 1000−7
Triljarddel
0,000 000 000 000 000 000 001 1991
Yokto y 10−24 1000−8
Kvadriljondel
0,000 000 000 000 000 000 000 001 1991
Ronto r 10−27 1000−9
Kvadriljarddel
0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 2022
Quekto q 10−30 1000−10
Kvintiljondel
0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 2022

[1]

Dataenheter, binära prefix[redigera | redigera wikitext]

Multipler av byte
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobyte kB 103 Kibibyte KiB (KB) 210
Megabyte MB 106 Mebibyte MiB 220
Gigabyte GB 109 Gibibyte GiB 230
Terabyte TB 1012 Tebibyte TiB 240
Petabyte PB 1015 Pebibyte PiB 250
Exabyte EB 1018 Exbibyte EiB 260
Zettabyte ZB 1021 Zebibyte ZiB 270
Yottabyte YB 1024 Yobibyte YiB 280
Ronnabyte RB 1027
Quettabyte QB 1030
Multipler av bit
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobit kb 103 Kibibit Kib 210
Megabit Mb 106 Mebibit Mib 220
Gigabit Gb 109 Gibibit Gib 230
Terabit Tb 1012 Tebibit Tib 240
Petabit Pb 1015 Pebibit Pib 250
Exabit Eb 1018 Exbibit Eib 260
Zettabit Zb 1021 Zebibit Zib 270
Yottabit Yb 1024 Yobibit Yib 280
Ronnabit Rb 1027
Quettabit Qb 1030

Prefixen kilo (k), mega (M), giga (G), och tera (T) är också vanliga tillsammans med enheter för informationslagring som bit och byte. Eftersom sådana storheter ofta har värden som utgör potenser av två, har prefixen i dessa sammanhang använts i en oegentlig betydelse:

  • K = Ki = 210 = 1 024 (k skrivs med stor bokstav vid användning i denna betydelse)
  • M = Mi = 220 = 1 048 576
  • G = Gi = 230 = 1 073 741 824
  • T = Ti = 240 = 1 099 511 627 776

Vid beskrivning av kommunikationshastigheter har prefixen emellertid alltid använts i sin egentliga betydelse. Ett 10 Mbit/s ethernet sänder med 10 000 000 bit/s och inte med 10 485 760 bit/s. Hårddiskars kapacitet anges med decimala prefix (100 GB=100*109 B), men hårddiskarna adresseras sektorvis, och en sektor består av 512 B, 1/2 KiB. För en "1,44 MB" diskett gäller att den har 1440 KiB kapacitet efter formatering (alltså kontrollsummor, glapp mellan sektorer etc. oräknat). Primärminnens storlek anges konsekvent med binära prefix.

Dessa inkonsekvenser hade inte så stor betydelse så länge datorerna hade förhållandevis lite minne och nätverken förhållandevis låg hastighet, men allt eftersom kapaciteten och hastigheten ökat har den relativa skillnaden mellan enheterna (och därmed problemet) blivit större.

Som följd av detta införde IEC (International Electrotechnical Commission) 1998 en ny uppsättning binära prefix[2] utanför SI. De bildas genom att byta ut sista stavelsen i SI-prefixen mot "bi" och till motsvarande symboler lägga bokstaven "i":

Detta betyder också att de ordinarie prefixen enligt IEC enbart har sin bas-10-betydelse och aldrig någon bas-2-betydelse. De binära prefixen har dock ännu inte fått någon större allmän spridning. 1 GiB internminne betecknas fortfarande ofta som 1 GB.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”SI-prefixes” (på engelska). Internationella byrån för mått och vikt, BIPM. Dokumenterar prefixen Q, R, Y, Z, E, P, T, G, M, k, h, da, d, c, m, μ, n, p, f, a, z, y, r och q. https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-prefixes. Läst 19 november 2022. 
  2. ^ IEC, International Electrotechnical Commission: When is a kilobyte a kibibyte? Arkiverad 3 april 2009 hämtat från the Wayback Machine.. Dokumenterar de binära prefixen Yi, Zi, Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki (Ki med stort K). (Besökt 2010-08-16)

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]